RUHSALLIĞIN BİLİMİ

Zeynep Güçlücan

Duyular dışı algılama yeteneğini inceleyen bir bilim dalı olan "parapsikoloji"yi konu alan konferans İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı (BİLYAY) ile Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneğinin (MTİA) ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

İnsan doğasının bilinmeyen özellikleri hakkında yapılan bilimsel araştırmaların halka yeterince duyurulamaması, doğaüstü olayların özellikle son zamanlarda ülkemizde sıklıkla bilimsel olmayan bir şekilde ortaya konmasına, konunun ilgisiz kişi ve kurumlar tarafından yorumlanmasına, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve olumsuz sonuçlar doğmasına sebep olmaktadır. Konferansın amacı, parapsikolojinin araştırma alanına giren konuları, üniversite ve vakıflarda yürüttükleri bilimsel çalışmalarla inceleyen konuşmacıların deneyimlerinin ve çalışmalarından elde ettikleri bulguların Türk kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak ve bu konuların ülkemizde de akademik düzeyde ele alınması ihtiyacına dikkat çekmektir.

Türkiye'de ikinci defa gerçekleştirilecek olan uluslararası katılımlı  konferansa katılacak olan yabancı konuşmacılar arasında San Franscisco Saybrook Lisansüstü Eğitim Okulunda psikoloji profösörü olan Dr. Stanley Krippner, Atlantic Üniversitesinde araştırma görevlisi Stephan A. Schwartz, Oregon Üniversitesinden Dr. Amit Goswami, California İntegral İnceleme Enstitüsünden Charles Winstead, Türkiye’den Dr. Sultan Tarlacı, Dr. İnci Erkin ve Dr. Ali Seydi Gültekin gibi kendi alanlarında çok ünlü isimler yer almaktadır.  
   
2. İstanbul Parapsikoloji Konferansı’nda iki gün boyunca ele alınacak başlıklar:

Şamanlar: İlk Bilimsel Araştırmacılar ve İlk Ruhsal Uygulamacılar; Niyetin Gücü ve  Başkasının Yerine Enerji Psikolojisi Teknikleri ile Çalışmalar; Kuantum ve Bilinç; Radyestezi ve Bilimsel Uygulamaları; Günümüze Dek Çağlar Boyunca Bilim ve Mistisizmin Sanatsal Belgelenişi; Psikiyatri ve Bilişsel Sinir Bilimlerinde Kuantum Görüşüne Duyulan İhtiyaç; Uzaktangörü ve Parapsikolojik Fenomenler; Global Şuur Projesi

Katılımcılar, 23-24 Mayıs 2009 tarihlerinde yerli ve yabancı konuşmacıların sunacakları birbirinden ilginç konuları dinleyebilecek ve gün sonu panellerinde konuşmacılara soru yöneltebilecekler.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:11 Nisan 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.