Sağlıkçılara şiddet önlenecek

Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin sebeplerinin başında, “Uygulanan sağlık politikaları ve kışkırtıcı üslup” geliyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin sebeplerinin başında, “Uygulanan  sağlık politikaları ve kışkırtıcı üslup” geliyor.

SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, son dönemde  sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin sebeplerinin başında, “uygulanan  sağlık politikaları ile yetkililerin halkla sağlık çalışanlarını karşı karşıya  getiren kışkırtıcı üslubun” büyük rol oynadığını savundu. Erdolu, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının  araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na, sağlık çalışanlara  yönelik şiddet ve alınması gereken önlemler hakkında sunum yaptı. Son yıllarda artan şiddet olaylarının çalışanların fiziksel ve psikolojik  sağlığını olumsuz etkileyen noktaya ulaştığını savunan Erdolu, kamu ve özel  ayrımı olmaksızın her düzeydeki sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını  söyledi. Şiddet olgusuna yaklaşımın sadece dışsal bir şiddet olarak  değerlendirildiğinde ve güvenlik sorununa indirgendiğinde çözümde eksiklik  yaşanacağını belirten Erdolu, çalışanların yaşadığı şiddeti ise şu başlıklar  altında sıraladı: “Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti. Bakanlığın, hükümetin ve  idarecilerin dil ve üslubu. Uygulanan sağlık politikalarının etkisi. İstihdam  modelleri ve iş yoğunluğu. Mobbing. Atanmışlar ve seçilmişlerin uyguladığı  şiddet. İşyerlerinde kadrolaşmaya bağlı olarak çalışanlar üzerinde hegemonya  kurma amaçlı baskı. İfade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma,  gözaltı ve tutuklamalar.” Erdolu, sıraladığı başlıklar üzerinde geniş değerlendirmelerde de  bulundu. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin sebeplerinin  başında, uygulanan sağlık politikaları ile yetkililerin halkla sağlık  çalışanlarını karşı karşıya getiren kışkırtıcı üslubun büyük rol oynadığını da  savunan Erdolu, “Diğer önemli unsur da uygulanan performansa göre ücretlendirme  sistemidir” değerlendirmesinde bulundu. Şiddetin önlenmesine yönelik önerilerini de açıklayan Erdolu,  hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan taşerona bağlı güvenlik  görevlileri başta olmak üzere tüm taşeron işçilerle, sözleşmeli çalışanların  kadroya alınması gerektiğini belirtti. A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:01 Kasım 2012Yayınlanma Tarihi:03 Kasım 2012