Sahte ve yararsız ilaç sorunu

Küresel sağlık kurumları kalkınmakta olan ülkelerde birçok ölüme yol açan sahte veya düşük standartlı ilaçların ortadan kaldırılması konusunda istikrarsız bir gelişme kaydediyor.

Küresel sağlık kurumları kalkınmakta olan ülkelerde birçok ölüme yol açan  sahte veya düşük standartlı ilaçların ortadan kaldırılması konusunda istikrarsız bir gelişme kaydediyor.

Nitekim bununla ilgili olarak daha etkili adımlar atılması için Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 76 ülkenin temsilcileri geçenlerde Buenos Aires'te bir araya geldi. Dünyada ne kadar hileli veya düşük standartlı ilacın satıldığını kimse tam olarak bilmiyor. Bulgulara göre, yoksul ülkelerde bazı ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yarısı sahte olup etken maddesi ya çok az, ya da hiç yok; ve daha da kötüsü, onlardan bazıları zehirli madde bile içeriyor. Uzmanlara göre kanser, kalp hastalığı, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri rahatsızlıklarda kullanılan sahte ve düşük standartlı ilaçlardan her yıl en az 100 bin insan ölüyor. Sahte sıtma ilaçları hastalığı engellemek için gösterilen uluslararası çabalara ciddi bir engel oluşturuyor. Müreffeh ülkelerde de kalitesiz veya hileli ilaçlar binlerce kişide olumsuz etkiye ve bazen de ölümlere neden oluyor. Güçlü bir düzenleyici kuruma sahip olan ABD de bu sorundan muaf değil. Son yıllarda kanser tedavisi amacıyla doktor gruplarına satılan sahte Avastin'lerde etken maddenin eksik olduğu tespit edildi; kilo verdirici bir ilaçta sağlığı tehdit eden şüpheli maddeler görüldü; hastaya özel hazırlanan ilaçlarda menenjit ve ölüme yol açan mikroplara rastlandı. Sağlık uzmanlarının yaptığı ve geçenlerde British Medical Journal dergisinde yayınlanan bir inceleme soruna yeterince ilgi gösterilmediğinden yakınıyor; devletler, ilaç şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen uluslararası bir anlaşmayla güvenli ilaç tedarikinin sağlanmasını istiyordu. Uluslararası polis ve ulusal düzenleyici kurumların çabalarıyla bazı tehlikeli çevrimiçi eczaneler kapatılabildi. Fakat yoksul ülkelerdeki asıl sorun, tehlikeli ürünleri eczanelerin ve sağlık hizmeti veren kuruluşların tedarik zincirinden uzak tutmak. Çünkü dikkatli bir kurum olan Sınır Tanımayan Doktorlar bile Kenya'da kanıp sahte AIDS ilaçları aldı ve durum anlaşılana kadar bu ilaçları binlerce hastaya verdi. Ulusla ra rası çaba la r ın güçlendirilmesine acilen ihtiyaç var. Bu çerçevede denetimler sıkılaştırılmalı, sorunun hangi boyutlara vardığı araştırılmalı, kötü ilaçlar daha açık tanımlanmalı (örneğin, düşük standartlı, sahte, yanlış etiketlenmiş, tahrif edilmiş, hileli ilaçlar) ve bu tip ilaçların ticaretini suç saymak için yeni uluslararası yasalar yapılmalıdır. THE NEW YORK TIMES

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:06 Aralık 2012Yayınlanma Tarihi:05 Aralık 2012