Sarışınlar tehdit altında

Sarışın, ince ve solgun derili olanların osteoporoz riski altında.

Sarışın, ince ve solgun derili olanların osteoporoz riski altında.

sarisinlarYaş ilerledikçe özellikle kadınlarda kemik erimesinin artmasına paralel olarak kalça kırığı oluşma sıklığında ciddi artışlar görülüyor. Yapılan araştırmalar, yaşam boyu osteoporoza bağlı kırık görülme oranının erkeklerde yüzde 15-20, kadınlarda yüzde 40-50 olduğunu gösteriyor. Kalça kırıkları sadece yaşa bağlı olarak değil, geçirilen travmalar, düşmeler sonucu da oluşup hayatı tehdit eden boyutlara varabiliyor. Sarışın, ince ve solgun derili olanların osteoporoz riski altında olduğunu söyleyen Liv Hospital Kalça Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aykın Şimşek “Cerrahi tedavi bilgi, deneyim ve donanım gerektirir. Deneyimli bir ekip tarafından yapılacak olan eksiksiz planlanmış, doğru implant seçilmiş bir ameliyat, hastanın sağ kalım süresini ve yaşam kalitesini olumlu etkiler” diyor. OSTEOPOROZ NEDİR? Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz; kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkan kemik kırılganlığındaki artıştır. Kırık ortaya çıkıncaya kadar osteoporoz sessiz seyreder. Yapılan araştırmalarda, yaşam boyu osteoporoza bağlı kırık görülme oranı erkeklerde yüzde 15-20, kadınlarda yüzde 40-50’dir. Osteoporoz görülme sıklığı 50 yaş ve üzerinde daha yüksektir. Yaşlı nüfusun artması ile birlikte osteoporoz önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Osteoporoza bağlı ortaya çıkan kırıklar, özellikle yaşlı hastaları etkiler. Bu hastaların tanı ve tedavisi güçtür. Kırıklar sonrasındaki hareketsiz yaşam, sağ kalımı ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Osteoporoz önlenebilir, tanısı konulabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle osteoporozda risk faktörlerinin bilinmesi, erken tanı ve tedavi kırık riskini azaltır. OSTEOPOROZ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR? Tedavi edilmeyen osteoporoz hastalarında kırık görülme riski yüksektir. Omurga kırıkları, kalça eklemi çevresinde kırıklar, el bileği eklemi çevresinde kırıklar ve omuz eklemi çevresinde kırıklar sıklıkla osteoporoz sonrasında görülür. Tedavi; hastanın özelliklerine, kırığın yer aldığı kemiğe ve yerleşimine, hekimin deneyimine göre farklılık gösterir. Amaç hastaya erken dönemde kırık olmadan önceki işlevlerini en kısa süre içinde kazandırmaktır. Bir kırık oluştuktan sonra aynı bölgede ya da farklı bir yerleşimde yeni bir kırık görülebileceği akılda tutulmalıdır. OMURGADAN SONRA KALÇA KIRIĞI RİSKİ ARTAR Omurga kırığı teşhisi koyulan bir hastada kalça kırığı gelişme riski yaklaşık olarak 4-5 kat artar. Bu nedenle osteoporoza bağlı gelişen kırıkların tedavisi yapılırken, bu hastalarda yeniden kırık gelişimini önlemek için mutlaka sistemik osteoporoz tedavisi uygulanmalıdır. 65 BİN KALÇA KIRIĞI OLMASI BEKLENİYOR Artan düşme riski ve azalan fiziksel etkinlikler özellikle kalça kırıkları oluşma riskini artırıyor. Türkiye’de 50 yaş üzerindeki kadınlarda yaşam boyu kalça kırığı riski yüzde 15 olarak rapor edilmiştir. 2010 yılında Türkiye’de yapılan bir araştırmada 50 yaş üzeri bireylerde 24 bin kalça kırığı tespit edilmiş ve 2035 yılında bu LİV HOSPİTAL

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:20 Nisan 2013Yayınlanma Tarihi:27 Nisan 2013

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.