Sezgilerle Algılayabilmek

İnsan beyninin en önemli özelliğinin algılama fonksiyonu olduğu son bilimsel kesin bilgilerle doğrulanmaya başladı.

Daha önce soyut, spritüel, metafizik olarak bildiğimiz bilgilerin ve ikna yöntemlerinin aslında insan beyninin dalga fonksiyonunu algılaması olduğu yeni buluşlar arasına giriyor. Duyguların ve düşüncelerin başkalarının beyinlerinde yaptığı değişiklikler bilimsel olarak gözlemleniyor artık.

Algılamayı etkileyen faktörlerin insanın objektif algılamasını nasıl değiştirebildiğini örnekleri ile inceleyelim.

'Perception Management' (Algı yönetimi) yeni bir bilim dalı, sosyal hedefleri olanların ilgilenmesinde yarar vardır.

Mevlana'nın asırlar önce söz ettiği "Körlerin fili tanımlama" örneği bugün psikolojinin ciddi ilgilendiği bir alan oldu. Bilindiği gibi körler filin neresinden tutmuşlarsa "Fil bundan ibarettir" diyorlar. Subjektif algılama için güzel bir örnek.

Duygu temelli algılama;  Doğu toplumlarında çok rastladığımız sevdiğimiz insanı yüceltip hiç kusurunu görmeme nefret ettiğimiz insanın küçük bir hatasına orantısız tepki verme örneği gibi.

Günlük yaşantımızda vatanseverlik retoriği arkasında dostunu ve düşmanını karıştıran asker ve sivil bürokratları sayabiliriz. "Cumhuriyet döneminde etnik temizlik yapıldı ve doğru oldu" diyerek  ırkçılığı savunan, Bulgaristan'da Türkçe yasaklanırken ayağa kalkarken, Güneydoğu'da Kürtçe yasaklanırken görmeyen algılama gibi.

Vatanımızı çok sevelim ama insan olmanın hukukunun vatandaşlık hukukundan önce geldiğini unutmayalım.

Düşünce temelli algılama, duyguları dikkate almayan somut bir algılamadır. Hep kar zarar analizi yapar menfaati düşünür. Savaşta ağlayan bir askeri korkak diye savaş mahkemesine veren General Patton'un algılaması sadece sonuçla ilgilenen algılamadır. Irak Savaşında propaganda ile kimyasal silah bahanesi ile savaşın başlatılması hataları abartarak algılamanın politikada uygulanma örneğidir.

İnsanları değersiz hissettirir, algılamaları değiştirir ve korkuyu artırır. Böylece karşı tarafın savaşma gücünü zayıflatır. Özel hayatı yok sayar. Bugün "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" diyen yanlışlıkla büyük Atatürk'e mâledilen cuntacı propaganda gibi. Sevr hortladı Türkiye tehdit altında diyerek kaos çıkarmak ve insanları sokağa dökerek darbeye zemin hazırlayanları bu gruba dahil edebiliriz.

Eşik altı algılama, basının gizli propaganda da kullandığı bir yöntemdir. Kitle iletişim, sinema ve medyanın 25. kare uygulaması bu tür algılamayı hedef seçer. Sözel olmayan algılama biçimidir. Ses tonu, mimik ve jestler, bakışlar gibi beden dili ile gerçekleşir.

Davalarına inanmış samimi kişilerin etkileme gücü eşik altı etkilemelerinin üstünlüğüne bağlıdır. En etkili ikna yöntemidir. Toplumu heyecana getiren liderlerde bu yetenek güçlüdür.

Niyet temelli algılama; insanların niyetini okuduklarını düşünen kişilerin algılamasıdır. Çoğu zaman kesin bilgiye dayanmadığı için yanıltır.

Sezgilerle insan bir bilgiye ulaşabilir. Sezgilerle karar verme son yıllarda bilimsel çalışmalarda önemli bir yer tutuyor. Fakat ölçü önemlidir. Kuşkucu kişilik yapısı içinde olanlar sevmediği veya gözü tutmadığı bir kimsenin gülüşünü bile benimle dalga geçiyor diye kavgaya çevirebilirler.

Kalb gözü açık olabilmek
Bir konuda güçlü duyguları olanların ve ilgilendikleri konuda uzmanlaşanların sezgisel kararlarına güvenilmesi birçok fırsatın yakalanmasını sağlar. Halk arasında kalp gözü açık denilen kişilerin verdikleri kararlarda ve tavsiyelerde isabet oranının yüksekliğini de böylece anlamış oluyoruz.

İçsesi güçlü olmak, sezgilerle algılayabilmek gibi özelliklerin, içtenlik sahibi ve kendine karşı dürüst olanlarda ve Allah dostlarında daha yüksek çıkması şaşırtıcı değildir.

KAYNAK: //www.yazete.com/haberdetay.asp?Newsid=11518


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:11 Mayıs 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.