Şiddetin azaltılmasında sosyologlar önemli

Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM Müdürü Solak: "Çağımızın her türlü sosyal problemine, kültürümüzün temel değerleri korunarak çözümler üretebilmek, ancak sosyolojiden, sosyologlardan yeterince istifade edebilmekle mümkün olabilir"

Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM Müdürü Solak: "Çağımızın her türlü sosyal problemine, kültürümüzün temel değerleri korunarak çözümler üretebilmek, ancak sosyolojiden, sosyologlardan yeterince istifade edebilmekle mümkün olabilir"

Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele ve Uygulama Merkezi (ŞİDAM) Müdürü Adem Solak, "Çağımızın her türlü sosyal problemine kültürümüzün temel değerleri korunarak çözümler üretebilmek, ancak sosyolojiden, sosyologlardan yeterince istifade edebilmekle mümkün olabilir" dedi. Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ŞİDAM ile Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Derneğince (HEGEM) şiddetin azaltılması ve suçun önlenmesinde çok disiplinli çalışma anlayışı ve sosyolojinin, sosyologların giderek artan önemi başlığı altında çalışma yapıldığını belirtti. İnsan ve toplum bilimlerinin 21. yüzyılda giderek daha çok önem kazandığına işaret eden Solak, şunları kaydetti: "20. yüzyıl bilim ve fen çağı idi. Ancak doğa bilimleri ve teknolojik gelişmeler öyle öne çıktı ve kutsandı ki insan ve toplum sorunları büyük ölçüde ihmal edildi, unutuldu. Fen alanında her durum, her birim, sebepleriyle, süreçleriyle, sonuçlarıyla kılı kırk yararcasına ele alınırken sosyal olay ve olgulara ancak günlük travmalar boyutunda bakılmakla yetinildi. Bu felsefe ve duruş, çağdaş toplumların suç ve şiddet batağına saplanmalarına sebep oldu" Şiddet, suç, vandalizm, çocuk mağduriyeti, madde bağımlılığı, intihar gibi konularda yaşanan sorunlara bakıldığında, toplum güvenliğinin ve geleceğinin ciddi düzeyde tehdit altında olduğunun görüldüğünü savunan Solak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle aile ve çocuk hizmetleriyle ilgili temel görevi olan kurumlara, kurumların donanım, strateji, politika, personel nicelik ve niteliklerine, başka bir deyişle iş gücü yeterliliklerine baktığımızda durum hiç de iç açıcı değildir. Küresel sürecin, medyanın, hızlı şehirleşmenin, göçün, eğitimden kaynaklanan sorunların, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal krizlerin aile yapısı ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gün artmaktadır."

"Ülkemizde bugüne kadar sosyologlara gereken önem verilmemiştir"

Bu nedenle şiddetin, suçun, mağduriyetin nedenlerini erken teşhis etmenin, erken ve doğru teşhislere bağlı olarak etkin sosyal politikalar geliştirmenin öneminin arttığını ifade eden Solak, "Şiddetle, suçla, istismarla, mağduriyetle ve benzer her çeşit sosyal sorunlarla ilgili sahadaki hizmetlerde psikologlara, sosyal çalışmacılara, psikolojik danışma ve rehberlik elemanlarına, programcılara, ölçme değerlendirmecilere, sosyologlara, felsefecilere, çocuk gelişimcilerine, psikiyatrlara, eğitim bilimcilere ayrı ayrı ihtiyaç vardır" diye konuştu. Solak, sosyolog çalıştırma yönünden Türkiye'de aile ve çocukla ilgili görevleri bulunan bakanlıklara bakıldığında durumun iç açıcı görünmediğini öne sürerek, "Sosyoloji mezunları, lisans sonrası geliştirme eğitimleri yoluyla ihtiyaç duyulan hizmetler için sektörlere kaliteli elemanlar olarak kazandırılabilir. Ülkemizde bugüne kadar sosyologlara gereken önem verilmemiştir. Geçen onlarca yıl sürecinde, aynı sorunlarla ilgili ülkenin her yanında hep aynı tedbirler, çareler öngörülmüş, ülkemizde yaşanan hızlı sosyal değişimin ve bunun getirdiği sosyal zorlanmaların, sorunların karşısında bir yılgınlık, çaresizlik kültürü ortaya çıkmıştır" dedi.

"Sosyologların hızla istihdam edilmesi ülke menfaatleri açısından büyük önem taşımaktadır"

Solak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasının gerçekten umut verici olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Günümüz dünyasında, sosyal problemlerin tamamen çözüldüğü sorunsuz bir toplum mümkün değildir. Hızlı seyreden sosyal değişmeler, sosyal kesimlerin, sosyal grupların, ailelerin ve bireylerin yeni sorunlarla karşılaşmasına yol açıyor. Buna karşı yeni bakanlığın, yeni anlayışlar getirerek sosyal sorunlarla ilgili hizmetlere sosyologları daha fazla dahil etmesi beklenen ve arzulanan bir durumdur. Bütün sosyal sektörleri ilgilendiren onca probleme karşı sadece bu yeni bakanlıkta değil, tüm bakanlıklarda, ilgili kurum ve kuruluşlarda da sosyologların hızla istihdam edilmesi, ülke menfaatleri açısından büyük önem taşımaktadır. Çağımızın her türlü sosyal problemlerine, kültürümüzün temel değerleri korunarak çözümler üretebilmek, ancak sosyolojiden, sosyologlardan yeterince istifade edebilmekle mümkün olabilir. Bu anlayışa bağlı olarak ortaya konacak uygulamalar, sosyal olaylara yönelik esnek çözümler geliştirilmesini sağlayacak, ihtiyacımız olan sosyal bütünleşmemizi, dayanışmamızı güçlendirecek, geleceğe daha da güvenle bakan bir toplum oluşturmamıza katkıda bulunacaktır: HABERLER


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:15 Ocak 2013

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.