Şiddette durum vahim

Ailelerin yüzde 74’ü çocuklarına duygusal, yüzde 23’ü fiziksel uyguluyor.

‘Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’ ilginç sonuçlar ortaya koydu. Türkiye genelinde yapılan araştırma üç ana başlık altında toplandı. Çocuğa yönelik ihmal ve duygusal/fiziksel şiddet boyutları, şiddetin ilişkili olduğu değişkenler ve Türkiye’de çocuğa yönelik şiddetin yaygınlığı tespit edilmeye çalışıldı. Duygusal şiddete başvuran aileler, bu yöntemin çocuklarına hiç zarar vermediğini düşünüyor. Evde duygusal ve fiziksel şiddet varsa, o evdeki 0-8 yaş arası çocukların yüzde 70’i şiddete tanıklık ediyor.

0-8 yaş arası çocuklar için yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bazıları şöyle: Ailelerin yüzde 74’ü çocuklarına kendilerini kızdırdıkları zaman duygusal şiddet uyguluyor. (Çocuğun sevdiği bir şeyin yasaklanması, temel ihtiyaçların kesilmesi, bir odaya kilitlemek, bağırmak, tehdit etmek, vb.), Yüzde 23’ü ise fiziksel şiddete (Tokat atmak, itmek, sarsmak, saç/kulak çekmek vb.) başvuruyor. - Aileler, duygusal şiddetin çoğunlukla işe yaradığını düşündükleri için, fiziksel şiddete ise öfkelerini kontrol etmeyi başaramadıkları için başvuruyor. - Evde duygusal veya fiziksel şiddet varsa, o evde bulunan 0-8 yaş arası çocukların yüzde 70’i şiddete tanıklık ediyor. - Çocukların yüzde 32’si oyun parkında, sokakta, spor sahasında, okul saatleri dışında okul bahçesinde, internet kafede yanında bir yetişkin olmadan zaman geçiriyor. - Çocukların yüzde 66’sı günde en az 2 saatlerini televizyon izleyerek geçiriyor.

ŞİDDETİN DEĞİŞKENLERİ

- Ailenin eğitim seviyesi arttıkça çocuğa yönelik ihmal ve şiddet azalıyor. - Evdeki çocuk sayısı artıkça ihmal ve şiddet ile çocuğun aile içi şiddet tanıklığı artıyor. - Engelli bireyin olduğu evlerde çocuklar daha çok ihmal ve şiddete maruz kalıyor ve şiddete tanıklık ediyor. - Ailenin ekonomik durumu düzeldikçe çocuğun ihmal ve şiddet düzeyleri ile çocuğun şiddet tanıklığında azalma oluyor. - Psikolojik/psikiyatrik sorunları olma olasılığı yüksek olan ailelerin, çocuklarının ihmal ve şiddete maruz kalma, tanıklık etme olasılığı artıyor. - İşsiz kalma, ciddi hastalık, yaralanma, kaza, göç, şehir değiştirme, taşınma, ölüm gibi travmatik olayların yaşandığı ailelerde çocuklar daha çok ihmal ve şiddete maruz kalıyor.

‘ÜÇ ÇOCUK POLİTİKASI’ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Araştırmada yapılması gerekenler ve öneriler şöyle sıralandı: - Her ailenin en az 3 çocuk sahibi olmasını talep eden “nüfus artış politikası” gözden geçirilmeli. Ya 3 çocuğa göre ihtiyaç duyulacak hizmetlerin öngörüsü yapılarak eksiksiz yerine getirilmesi için bir politika geliştirilmeli, ya da nüfusun büyüme hızına dair politika, devletin olanaklarına göre belirtilmeli. - Çocuğa yönelik ihmal nedenleri ve ihmal davranışını etkileyen faktörleri kapsayacak bir araştırma yapılmalı - Aile eğitim programlarının yaygınlığı, etkililiği, bilinirliği ve bu programlar konusundaki algının anlaşılmasına yönelik bir “aile eğitim programları etki araştırması” olmalı. - Şiddet ile ilgili kampanya ve haberlere dair algı araştırması hazırlanmalı.

HÜRRİYET EĞİTİM


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:27 Mayıs 2014Yayınlanma Tarihi:30 Mayıs 2014