SİZLERLE BÜYÜYORUZ

NP Grup

NPİSTANBUL NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ
www.npistanbul.com Tel: 0216 633 06 33

TÜRKİYE' NİN İLK ÖZEL NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ
Önce teşhis sonra tedavi,
Nöropsikolojik tarama sonucu tedavi planı
Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi,
İlaç genetiğini ölçerek tedavi,
İlacın kan düzeyini ölçerek tedavi,
Kişiye özel tedavi.

GELECEĞİN TEDAVİ YÖNTEMİ ' KİŞİYE ÖZE TEDAVİ ' Yİ KENDİ ALANINDA İLK UYGULAYAN NÖROPSİKİYATRİ MERKEZİ

NÖROLOJİ, PSİKİYATRİ, PSİKOLOJİ BİRLİKTELİĞİ

7/24 PSİKOACİL AMBULANSLA HEMEN MÜDAHALE

Ruh sağlığı konusunda uzman kadrosu ve bilimsel teşhis ve tedavi yöntemleriyle NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, 7000 metrekarelik kapalı alanı ve 50 yatak kapasitesi ile İstanbul, Ümraniye'de hizmet vermektedir. Hastane öncelikle İstanbul'da, daha sonra Türkiye'de ve sonrasında Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde ruh sağlığı ile ilgili hizmet vermeyi amaçlamaktadır. NPİSTANBUL, ruh sağlığı hizmetlerini kolay ulaşılabilirlik, ekonomik açıdan erişilebilirlik özelliklerinin yanı sıra, kaliteli anlayış ve karşılıklı güven ilişkisi çerçevesinde konumlandırmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarında memnuniyet yaratmak ve tanı ve tedavi konularında önderlik etmek amacıyla, alışılagelen psikiyatri hastanesi imajından farklı görünümü ve hizmetleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

NPİSTANBUL, acil psikiyatri birimi ile Türkiye' de bir ilki gerçekleştirerek, haftanın her günü, yirmi dört saat hizmet veren "Kriz Müdahale" ve "Acil Psikiyatri Ambulans" ı ile acil vakalara hizmet vermektedir. Bununla birlikte, erişkin psikiyatrisi birimi ile bağımlılık, psikiyatrik yoğun bakım, genel psikiyatri polikliniği, transkültürel psikiyatri birimi gibi bölümlerle hizmet vermektedir. Ayrıca, genel nöroloji polikliniği, alzeheimer polikliniği, baş ağrısı birimi, afazi gibi birimleriyle nöroloji birimi; dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, gelişim bozuklukları, yeme bozukluklarını tedavi eden çocuk ergen psikiyatrisi birimi; beyin haritalaması,  Fonksiyonel MR görüntülenmesi hizmetleriyle beyin görüntüleme birimi; uyku bozuklukları tanı ve tedavisi için uyku labaratuvarı birimi, müzikle tedavi birimi, sanat tedavi birimi, nöroterapi birimi, grup tedavisi birimi, kişisel gelişim birimi, elektrokonvülsif terapi birimi, tmu birimi, fototerapi birimi ve sanat terapi, müzik terapi, bahçe ve spor salonu bölümlerinden oluşmaktadır. NPİSTANBUL uzmanlarının tedavi yaklaşımı multidisipliner olarak adlandırılmaktadır. Multidisipliner yaklaşım, sadece ilaçlarla değil terapilerin kombine edildiği, tedaviyi destekleyici unsurlara da önem verilen teşhis ve terapi yaklaşımıyla, tam teşekküllü olarak hastaya yardımcı olabilmeyi hedefler. NPİSTANBUL, uzman kadrosu ve profesyonel saygın kimliği ile hizmet vermektedir.

Faaliyete Girdiği Tarih: 07 - 11-2006
Kurucu: Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
Baş Hekim: Doç. Dr. Ahmet M. ŞENGÜL


Gruba Bağlı Kurum/Hastane/Klinik: Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi (Yetişkin ve Çocuk ErgenKliniği), NPİSTANBUL Etiler Polikliniği Merkezi , İDER(İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı)

Vizyon: Öncelikle İstanbul'da, daha sonra Türkiye'de ve nihayet Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde ruh sağlığı ile ilgili tüm aktivasyonlarda yer alan bir kuruluş olarak bilinmek, ruh sağlığı hizmetlerinde kolay ulaşılabilirliği, maliyet etkili ve kalite odaklı bir yaklaşım ile gelişmesini güven unsuru üstüne kurmak; hasta ve hasta yakınlarında memnuniyet yaratarak ilk akla gelen ve birinci sırada tercih edilen hizmet sunucu olmaktır.

Misyon: Toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmek, ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yataklı ve yataksız sağlık hizmeti sunmayı ve hizmeti sunarken çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur.

Tanı Üniteleri:

Volumetrik MR, Fonksiyonel MR 1.5T,
Biyokimya - Toksikoloji laboratuarı - Tedavisel İlaç kan düzeyi - Farmakogenetik laboratuarı,
Uyku laboratuarı, QEEG(Beyin Haritalaması), Elektrofizyoloji Laboratuarı,
Klinik Psikoloji Laboratuarı, Nöropsikoloji laboratuarı,  Nörokognitif testler, EMG, Psikoteknik Değerlendirme Merkezi
Nöropsikiyatrik Genetik Danışmanlık

Tedavi Üniteleri:
EKT (Elektrokonvulsif Terapi),
tTMU (Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım),Mikro Uyarım Tedavileri (CES), Nöroterapi (Neuro-Bıofeedback / Sinir Geri Bildirim Tedavisi), Zihinsel Eğitim (Rehacom)
Tüm Servisler, Ergoterapi (müzik terapi, resim, ebru ve takı sanatı), fototerapi, psikoterapi birimi (bireysel-grup),
Yoğun Bakım Üniteleri / İsimleri: 2 yataklı Nöropsikiyatrik yoğun bakım
Laboratuar Sayısı / Amacı: 5
Toksikoloji ve Biyokimya laboratuarı,
Klinik Farmakogenetik Laboratuarı,
Uyku laboratuarı,
Nöropsikoloji laboratuarı,
Elektrofizyoloji Laboratuarı
Acil Ünitesi: Psikiyatrik Acil ve Genel Acil
Çalışan Sayısı: 170
Sağlık Kadrosu Sayısı: 80
Doktor Sayısı:21
Yatak Kapasitesi: 50
Hasta Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:00
Randevu Saatleri: 09:00 - 18:00 (Acil Durumlar Hariç)
Randevu Hattı Numarası: 0216 633 0 633
Etkinlikler: Yatan hastalar için ergoterapi birimiyle müzik terapi, resim, ebru ve takı sanatı çalışmaları yapılmakta ve sergiler düzenlenmektedir. Rehabilitasyon amaçlı hasta ve refakatçilerini dış gezi etkinlikleri yapılmaktadır. Hastane içi sinema gösterimleri, lig tv yayını, müzik dinletileri, bilardo, langırt, spor salonu hastalarımızın kullanımındadır.
Televizyon programları, basılı görsel materyaller ve konferanslarla halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

İlkler:
Psikoloji, Nöroloji ve Psikiyatri Birlikteliği,
Akıllı Klinikler, Nörobilim, Beyin Görüntüleme,
Nöropsikiyatrik Genetik Danışmanlık,Klinik Farmakogenetik laboratuarı,
Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi - TMU, CES (Kraniyal Elektro Terapi Uyarım),
Yataklı çocuk psikiyatri birimi,
Evindelik duygusu,
7/24 Kriz Müdahalesi & Psikiyatrik Ambulans PsikoAcil,
Beyin Check-Up' ı ve Zihinsel Rehabilitasyon,
Dijital görüntülü hasta takibi,
Müzikle Tedavi ve Medikal Müzikoterapi

Tedavisi Yapılan hastalıklar:
 
Depresyon
Bipolar Bozukluk
Stres Bozuklukları
Bipolar Bozuklık
Sosyal Fobi
Panik Atak - Panik Bozukluğu
Obsesif - Kompulsif - OKB
Şizofreni
Uyku Bozuklukları
Yeme Bozuklukları
Erişkinlerde Hiperaktivite
Alkol  Bağımlılığı
Madde Bağımlılığı
İnternet,Kumar Bağımlılıkları
Cinsel Sağlık
Kişilik Bozuklukları
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Uyum Bozuklukları
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Kronik Yorgunluk
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite
Çocukluk Depresyonu
Özel Öğrenme Güçlükleri (Disleksi)
Konuşma Bozuklukları
0-6 Yaş Gelişimi ve Eğitimi
Çocuk - Aile İletişimi
Davranış Sorunları
Çocukta Tikler - Takıntılar
Otizm,Asperger gibi gelişim bozuklıkları
Alzheimer
Afazi
Baş Ağrısı
Epilepsi
Kas ve Sinir Hastalıkları (Nöromusküler Hastalıklar)
Parkinson
Genç Gelişimi
Genç - Aile İletişimi
Sınav Kaygısı
Gençlerde Yeme Bozuklukları


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:30 Haziran 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.