ŞİZOFRENİ ERGENLERDE FARKLI İŞLİYOR

ŞİZOFRENİ ERGENLERDE FARKLI İŞLİYORKAYNAK: MedWire News - Çeviri: Ayda Çayır - Np Grup

Sözel akıcılık ve sözel hafıza bozukluğuna şizofren erişkinlerde sıklıkla rastlansa da, bununla ilgili şizofren ergenlerde pek az araştırma yapılmıştı.

Psychiatry and Clinical Neurosciences dergisinde yer alan rapora göre, tanıma, retansiyon, örtük hafıza ve enterferansa yatkınlık ölçümlerinde hastalarla kontroller arasında her hangi bir farklılık saptanmadığı halde, öğrenme, gecikmiş hatırlama ve frekans tahmini açısından hastalar kontrollerden anlamlı olarak kötü bir performans sergilediler.

Gecikmiş hatırlama bozukluğuna rağmen, hastalar öğrendiklerini hatırlayabildiler. Bununla birlikte, hastalarda genel olarak fonolojik ve semantik sözel akıcılıkta bozukluk söz konusuydu.

Çalışmada yaş ortalaması 15.4 olan 21 şizofren hastayla, yaş ortalaması 15.1 olan 28 sağlıklı kontrol karşılaştırıldı.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:23 Aralık 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.