Sosyal iyilik beden ve ruh sağlığını koruyor

Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen “Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık” sempozyumuna konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Özkan, sosyal ilişkilerin sağlık üzerine etkilerini anlattı.

Sağlığın yalnızca hasta ve sakat olmamakla alakalı olmadığına dikkat çeken Özkan, sağlık için beden, ruh ve sosyal yönleriyle tam bir iyilik halinin şart olduğunu söyledi. Özkan sağlığın sosyal bir mesele olduğunu da kaydetti. Trakya Üniversitesi ve Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA) işbirliğiyle Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde düzenlenen "Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık" sempozyumuna konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Özkan katılımcılara “Sosyal ilişkilerin sağlık üzerindeki etkisi” konulu bir sunum yaptı. Sosyal ilişkilerin sağlık üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Sağlık Bilimleri Fa­kültesi Öğretim Üyesi Özkan, kaliteli sosyal ilişki ile sağlık arasın­da bir bağlantı var mıdır, sürekli tartışmalar mı sağlığa daha çok zarar verir yoksa top­lumda tecrit olup ayrı yaşama mı? …gibi sorularını da cevaplandırdı. Sosyal ilişkiyi birbirlerin­den haberi olan, en az iki insan arasında bir süre devam eden anlamlı, belirli amaçları bulunan sosyal bağ olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Özkan, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasıyla sağlığın, yalnızca hasta veya sakat olmamakla değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali olduğunu söyledi. Kişinin tam sağlıklı olabilmesi için bedenen hasta veya sakat olmamasının yeterli olmadığını vurgulayan Özkan, sosyal iliğin; nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi iliş­kiler içinde olup büyüğünü küçüğünü seve­rek hoşgörülü davranabilen, çevresiyle barı­şık olma hali olduğunu ifade etti. Sağlıklı insanın çevresindeki tüm canlılarla iyi ilişkiler içinde olduğunun da altını çizen Özkan sosyal iyiliğin, kişinin toplumsal uyumu olduğunu söyledi.

- Sosyal ilişkiler strese karşı çok güçlü bir kalkandır. - Sosyal bağlantılar kişinin moralini yük­seltmektedir. - Sağlık da sosyal bir meselidir. Tüm duy­gular sosyaldir. Stres sosyal bir olgudur. - Kişinin hayatındaki insanların sadece sayı­sı bile, daha sağlıklı bir hayatın göstergesidir. - Sosyal çevremiz genişledikçe, nezleye daha az yakalanıyoruz. - Sosyal ilişikler stresi önlemekte ve bağı­şıklık sistemini güçlendirmektedir. - İletişim kuramama, insanların temel so­runudur. Kişinin kendisiyle ve başkalarıy­la barış içinde olabilmesi için zengin bir ile­tişime sahip olması gerekir. - Sosyal açıdan izole bir hayat sürme, sağlığı sigara ve aşırı içki kadar olumsuz etkiliyor.

 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:08 Ekim 2012

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.