STRES GEÇMİŞİ UNUTTURMUYOR

STRES GEÇMİŞİ UNUTTURMUYORKAYNAK: Science daily - Çeviri: Ayda Çayır NP Grup

Araştırmacılar fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme aracılığıyla (FMRG)  stresle ilişkili psikiyatrik bozukluklardan yakınan hastalarda hafızayı baskılamadan sorumlu beyin devresinin disfonksiyonel olduğunu saptadılar.

Majör depresyon ve stresle ilişkili başka bozuklukları olan hastalarda, travmatik hatıralar başlı başına bir anksiyete kaynağı oluşturuyor. Travmatik hatıralar beyin tarafından yeterince baskılanmadığı için, hastanın hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

fMRG görüntülerinde, sağlıklı kontrollere kıyasla, stresle ilişkili bozuklukları olan hastaların prefrontal korteksinde anormal aktivasyon görüldü. Prefrontal korteks hipokampus yoluyla işlenen hatıraların baskılanması ve geri çıkarılmasını kontrol etmede rol oynuyor.

Testin hafızayı baskılama fazında, stresle ilişkili bozuklukları olan hastalarda hipokampusta daha büyük aktivasyon olduğu görüldü. Bu durum prefrontal korteksteki yetersiz aktivasyonun hipokampusta depolanan travmatik hatıraların yetersiz baskılanmasında esaslı rol oynadığını düşündürdü.

"Çalışma verileri, stresle ilişkili bozukluğu olan hastalarda prefrontal korteks değişikliğine bağlı olarak hafızayı baskılama mekanizmasının işlevini yerine getiremediğini düşündürüyor. Dr. Agarwal göre, çoğu zaman bu hastalar kısmen bu devre değişikliğinden kaynaklanan hafıza körelmesinden yakınıyorlar.

Dr. Agarwal ve meslektaşları prefrontal korteksi hipokampusa bağlayan nöral devre değişikliklerini araştırmak için fMRG tekniğinden yararlandılar.

Çalışma katılımcıları majör depresyon, jeneralize anksiyete bozukluğu, panik atak ve sınır kişilik bozukluğu olan hastalar ve sağlıklı deneklerden oluştu.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:22 Aralık 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.