Suçluluk ve yalnızlık hissedebilirler

Düşük gelire sahip ailelerin çocuklarının gelir seviyesi yüksek ailelerin çocuklarına göre boşanmanın olumsuzluklarını daha zor atlattıkları ortaya çıktı.Düşük gelire sahip ailelerin çocuklarının gelir seviyesi yüksek ailelerin çocuklarına göre boşanmanın olumsuzluklarını daha zor atlattıkları ortaya çıktı. cocuketkilenmeBoşanmalarının yüzde 40’ının evliliğinin ilk 5 yıl içinde gerçekleştiği Türkiye’de bu durumdan en çok etkilenenler çocuklar oluyor. Türkiye’de 2004’te 91 bin 22 olan boşanan çift sayısı 10 yılda yaklaşık yüzde 38 artışla 2013’te 125 bin 305’e yükseldi. 2013 yılında Ege Bölgesi’nde 22 bin 136 çift, İzmir’de ise 10 bin 789 çift boşandı. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt, boşanmadan önce ailenin ekonomik gücünün yüksek olmasının, çocuğu bu ayrılığın olumsuz etkilerinden korumada tampon görevi üstlendiğini belirtti.

SUÇLULUK VE YALNIZLIK HİSSEDEBİLİRLER

Aile Psikolojisi Dergisi (Journal of Family Psychology) tarafından yayımlanan araştırmaya değinen Yaşar Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt şu bilgileri verdi: "Bu araştırmada çocukların içe yöneltilmiş ve dışa yöneltilmiş davranış problemleri boşanma açısından incelenmiş ve anne babalar için önemli bulgular ortaya çıkartılmıştır. Çalışmada çocukların boşanmaya nasıl uyum sağladıkları araştırılmıştır. Öncelikle içe yöneltilmiş ve dışa yöneltilmiş problemler nelerdir onlara bakmakta yarar var. İçe yöneltilmiş davranış problemleri dediğimizde çekingenlik, yalnızlık, suçluluk, gerginlik, üzüntü, gibi duygular, dikkat odaklamakta güçlük, sevilmediğini düşünme, yeme ve uyku örüntülerinde değişimler anlaşılırken, dışa yöneltilmiş davranış problemleri saldırganlık, zarar verme, evden kaçma, içki içme gibi davranışları ifade etmektedir. Araştırmada boşanmış ailelerin çocuklarının boşanmamış ailelerin çocuklarından daha fazla davranış problemi gösterdiği bulunmuştur. Bu problemler hemen boşanmadan sonra, erken veya orta ergenlik döneminde görülmektedir. Araştırmanın diğer önemli bir sonucuna göre de boşanmadan önce düşük gelire sahip ailelerin çocukları boşanmadan sonra daha fazla dışa yöneltilmiş davranış problemleri göstermektedir. Ayrıca boşanmadan önce ailenin ekonomik gücünün yüksek olması, çocuğu boşanmanın olumsuz etkilerinden korumada tampon görevi üstlenmektedir."

ANNE KORUYUCU FAKTÖR

Boşanma öncesinde özellikle annenin çocuğu ile olan ilişkisinde duyarlı olmasının çocuklarda görünebilecek davranış bozukluklarında koruyucu faktör olacağının altını çizen Özyurt, "Annenin boşanma öncesi duyarlılığı ifadesi, anne çocuk ilişkisinin destekleyici, kabul edici olması ve duygusal ya da duygusal olmayan alanlarda ihtiyacı olduğunda yanında olması anlamına gelmektedir. Annenin boşanma öncesi iyi ebeveynlik yapması çocuğun boşanma sonrasına çabuk uyum sağlamasını sağlayan önemli bir etken" dedi. DHA

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:05 Ocak 2015Yayınlanma Tarihi:06 Ocak 2015