Tarhan bu yıl 165'incisi düzenlenen APA Kongresini değerlendirdi

Üsküdar Üniversitesi ve NPİstanbul Hastanesi Psikiyatrinin nabzının attığı APA kongresinde.

Nöroloji, psikiyatri ve psikoloji disiplinlerinde Türkiye’nin öncüsü olan NPİstanbul Hastanesi, bu alandaki gelişmelerin ele alındığı, konuşulup tartışıldığı dünyaca önemli kongreleri yerinde takip ediyor.

Amerika Psikiyatri Derneği (American Psychiatric Association) tarafından düzenlenen, dünyada psikiyatri alanında otorite isimlerini katılımıyla tanı ve tedavideki son gelişmelerin ele alındığı APA kongrelerinin165’incisi gerçekleştirildi. Dünya ülkelerinden binlerce kişinin katıldığı kongreye Üsküdar Üniversitesi ve NPİstanbul Hastanesi de kurumsal düzeyde katıldı. Açılan stantta hastanenin başarılı uygulamaları ve hizmetleri dünya otoritelerine anlatıldı, tanıtıldı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da bu alandaki bilimsel gelişmeleri yerinde görmek üzere oradaydı. Rektör Tarhan birbirinden ilgi çeken oturumlara katıldı. Öne çıkan konuları, kongreye ilişkin izlenimlerini Tarhan, İyi Bak Kendine’de Uğur Canbolat’a değerlendirdi. APA’ nın dünya psikiyatrisinin lider kongresi olduğunu vurgulayan Tarhan, psikiyatri alanındaki tüm gelişmelerin bu kongrede ele alınıp tartışıldığını söyledi. Kongrenin tamamen akademik amaçlı bilgi paylaşımı olduğunu ifade eden Rektör Tarhan, yenilikleri görmek ve işini severek yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği ve etmesi gereken bir kongre olduğunu kaydetti APA’nın. Bunun bilincinde olduklarına dikkat çeken Tarhan Üsküdar Üniversitesi ve NPİstanbul Hastanesi olarak her yıl düzenli olarak katıldıkları bu kongrede bu yıl da yer aldıklarını söyledi. Tarhan dünyaca önem taşıyan kongrede öne çıkan konulara ilişkin ise şunları kaydetti.

PSİKİYATRİ VE BİLİŞİMİN İŞBİRLİĞİ

Kongrede psikiyatride teknolojinin önemini vurgulayan bir kurs düzenlendi. Kursa ilgi yoğundu. Kurs o kadar teknolojikti ki kitap ve broşür yerine tüm veri paylaşımı elektronik ortamdan sağlandı. Tek tuşla bilgi transferi anında gerçekleştirildi. Bu psikiyatriyle bilişimin birlikteliğinin güzel bir örneği. Tedavide nasıl kullanılır kursta bu konuşulup, tartışıldı. Bilişim teknolojisinin psikiyatriye neler katacağı ele alındı.

PSİKİYATRİDE TELE PSİKİYATRİ DÖNEMİ

Bu kapsamda danışanın teknolojiyi kullanarak zamandan tasarrufu konusunda neler yapılabilir de ele alındı. Bu noktada tele psikiyatri uygulaması öne çıktı. Hasta güvenliği göz önünde bulundurularak daha faydalı nasıl hizmet verilir üzerinde duruldu. Bu alanda biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta geç bile kaldık. Otomasyonu oluşturup, kendi yazılımımız için çabaladık. Bu sistem şuan yaygın olarak kullanılıyor. Biz de yakın dönemde uygulamaya geçeceğiz. Etik boyutunu konuşuyoruz. Tüm verilerin mahremiyete uygun şekilde depolanması için çalışıyoruz. Ciddi bir ihtiyacı karşılayacak sistem. Öyle ki kişinin zaman kaybı olmayacak. Burada teknikte önemli olan otomasyonunun sağlıklı şekilde kurulabilmesi.

ANA TEMA DÜŞÜNCE TEKNOLOJİSİ

Kongredeki ana temalardan biri düşünce teknolojisiydi. Kongrede konunun önemine istinaden genç psikiyatristlerin katılımıyla zihin oyunları yarışması düzenlendi. Düşünce güçlerini kullanarak yarıştılar. Beyin dalgalarını kullanarak araç kullandılar, davranışlarda bulundular. Programın amacı psikiyatri tedavilerinde bu sistemi nasıl kullanabiliriz. Özellikle Otistik çocuklarda, dikkat eksikliği olanlarda, zihinsel gelişim açısından sorun yaşayanlarda, öfkesini kontrol edemeyenlerde ve zihinsel becerilerini geliştirmek isteyenlerde bu yöntemin kullanımı üzerinde duruldu. Beyinde hangi sinirsel devre bozulmuşsa egzersizlerle bozulmuş devrenin eğitimi ele alındı. Bu yöntemin bir terapi tekniği gibi kullanıldığını görüyoruz burada. Kişi duygularını idare etmeyi öğreniyor. Bunun için beynin ön bölgesinin yönetiminin öğrenilmesi önem taşıyor. Beynin kaptan köşkü orası çünkü. Buna nöroliderlik deniyor. Kendi kendinin lideri olmak. Bu varsa kriz iyi yönetiliyor. Riskler hesaplanabiliyor. Sezgisel düşünceler geliştirilebiliyor.

TARHAN: DÜNYADA OTİZM GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Otizm ve şizofreni tedavisinde arayış ve araştırmalar ciddi artış gösterdi. Kongrede de öne çıktı. Dünya ölçeğinde otizmin görülme oranında bir artış saptandı. Bunun sebepleri üzerinde duruldu. Sebepler çeşitli. Vücuttaki kursun birikimi tartışılan sebepler arasında.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE YOGA MEDİTASYON YÖNTEMİ

Kongrede öne çıkan konulardan biri de şizofreni tedavisinde yoga meditasyon uygulaması. Bunun faydası ele alındı. Bu alanda yapılan bir çalışma paylaşıldı. Yoga gruplar halinde şizofreni hastalarına uygulandı. Ve olumlu sonuçlar verdiği sonucuna ulaşıldığı ifade edildi. Şizofreni hastalarına bu tedavinin sosyalleşme katkısı sağladığı gözlendi. TARHAN:

BİZ DE RUHUN MEDİTASYONUNU BİLİMSEL OLARAK SUNACAĞIZ

Kongrede bu yoga meditasyonunun bilimsel anlamda tedavi olarak sunulması bizim yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarımızı da destekledi. Şimdi biz de ruhun meditasyonunu bilimsel olarak tanımlayıp, sunmayı hedefliyoruz. İlerleyen kongrelerde terapi tekniği haline getirip sunacağız. Bu noktada Mevlana önemli bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Evrensel bir değer olan Mevlana hep şiirsel, edebi değer olarak kabul ediliyordu. Ancak anlaşıldı ki Mevlana iyi bir halk terapisti. Mevlana’ya bundan daha fazla ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. O dönemlerde ruh sağlığını iyileştirmede bir halk terapisti gibi çalışmış. Mevlana’yı bilimle tanıştırmak gerekiyordu bunun adımını biz attık. Biz de önümüzdeki dönemde bilimsel olarak bunu sunacağız.

PSİKİYATRİDE DEVİR FARKINDALIK DEVRİ

Kongrenin öne çıkan başlıklarında biri de farkındalıktı. Hint meditasyonundan faydalanılarak stres tedavisinde kullanılmış. Kişiye önyargısız bakma öğretiliyor burada. En çok ilgi çeken tedavi yöntemlerinden birisiydi. Kişiye kendine ön yargısız bakmayı öğretiyorsun ve böylece farkındalık gelişiyor kişide. Kendi kendisinin lideri oluyor bir zaman sonra. Kişi eskiden kendini kusursuz, sağlıklı görme eğilimindeydi ve başkalarını düzeltmeye yöneliyorduy Ancak artık kişi kendine odaklanıyor. Kendi davranışlarına odaklı düşünüyor. Zihin, beden ve iyileşme üçgeni içinde hareketi sağlanıyor. Beynin üstünde zihin olduğu üzerinde duruluyor. Beyine önceden sağlıklı yönetici deniyordu ancak şimdi beynin üzerinde zihin var algısı üzerinde duruluyor. Beyni araba kullanır gibi kullanıyor çünkü zihin. Zihin eğitimi öne çıkıyor artık. Mentalizasyon terapisi olarak söyleniyor. Kendi aklı hakkında düşündüren tedavi. Bu, psikiyatride geleceği olan bir psikoterapi yöntemi. Hızlı ve etkili. Pozitifi güçlendiren bir tedavi. VİDEO İÇİN…

   Şaban Özdemir (NPGRUP)


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:26 Mayıs 2012

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.