TÜİK'E GÖRE MUTLUYUZ

A.A

Bununla birlikte evli olmayan kadınların yüzde 80,7'si mutlu ve orta  düzeyde mutlu, evli olmayan erkeklerin de yüzde 81,9'u kendisini mutlu ve orta  düzeyde mutlu olarak tanımlıyor.

Mutluluk düzeyi öğrenim durumuna ve yaş grubuna göre değerlendirildiğinde  ise en mutlu grupların üniversite mezunlarıyla 65 ve üzeri yaştakiler olduğu  görülüyor. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde en mutlu kesimi 18-24 ile 25-34  yaş grupları oluşturdu.

Üniversite mezunlarının yüzde 62,9'u mutlu, yüzde 24,6'sı orta düzeyde  mutlu, yüzde 12,5'i de mutsuz olduğunu dillendiriyor. Öğrenim durumuna göre en az  mutlu olan kesim ise yüzde 54 ile ilkokul mezunlarından oluşuyor. İlkokul  mezunlarının yüzde 31,8'i kendisini orta düzeyde mutlu hissederken, yüzde 14,2'si  de mutsuz olduğunu belirtiyor. Orta düzeyde mutlular eklendiğinde en mutlu kesimi  yüzde 88,6 ile lise ve dengi okul mezunları, yüzde 87,5 ile yüksekokul,  üniversite mezunları, yüzde 87 ile ilköğretim, ortaokul mezunları oluştururken en  az mutlu kesimi okul bitirmeyen okuryazarla, okuryazar olmayanlardan meydana  geldi.

65 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 61,6'sı, 55-64 yaş arasındaki bireylerin  de yüzde 56,9'u mutlu. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde, 65 yaş ve  üzerindeki vatandaşlardan yüzde 14'ü mutsuz yüzde 86'sı mutlu, 55-64 yaş  grubundakilerin de yüzde 14,7'si mutsuz, yüzde 85,3'ü mutlu olduğunu ifade  ediyor. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde en mutlu kesimi 18-24 ile 25-34 yaş  grupları oluşturdu. 18-24 yaş arasındaki gençlerin de yüzde 59,1'i kendisini  mutlu, yüzde 28,3'ü kendini orta düzeyde mutlu hissederken, yüzde 12,6'sı  mutsuzluktan şikayet ediyor. 25-34 yaş grubunun ise yüzde 55,7'si mutlu, yüzde  31,8'i orta düzeyde mutlu, yüzde 12,5'i ise mutsuz.

Yaş gruplarına göre kendisini en az mutlu hissedenler 45-54 yaş  grubundakiler. Bu yaş aralığında bulunanlardan yüzde 51,7'si mutlu, yüzde 32,5'i  orta düzeyde mutlu, 15,7'si ise mutsuz. Bu yaş grubunu 35-44 yaş grubu takip  ediyor. Bu kesimin de yüzde 52,9'u mutlu, yüzde 32,3'ü orta düzeyde mutlu, yüzde  14,8'i ise mutsuz durumda.
        
GELİR YÜKSELDİKÇE MUTLULUK ARTIYOR
        
Hanehalkı gelir grubuna göre bireylerin mutluluk düzeyi incelendiğinde,  mutluluğun gelirle doğru orantılı olduğu ortaya çıkıyor.

Geliri 2 bin 500 lira ve üzerinde olan bireylerden mutlu ve orta düzeyde  kutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 95. Bu grubunun yüzde 73,8'i mutlu,  yüzde 21,2'si orta düzeyde mutlu, yüzde 5'i mutsuz. 450 ve altında gelire sahip  olanların ise sadece yüzde 38,8'i mutlu, yüzde 35'i orta düzeyde mutlu, yüzde  26,3'ü ise mutsuz olduğunu beyan ediyor.

2 bin 500 lira ve üzerinde gelire sahip olup da kendisini mutlu  hissetmeyenlerin oranı yüzde 5 iken 450 ve altında gelir sahiplerinden mutlu  olmayanların oranı yüzde 26,3'e çıkıyor.
        
AİLE MUTLU EDİYOR

Bireylerin mutlulukları, mutluluk kaynağı olan kişilere göre ele  alındığında da en büyük mutluluk kaynağının "tüm aile" olduğu anlaşılıyor. En  büyük mutluluk kaynağının tüm aile olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 70,1.

Mutluluğun kaynağını çocuklar olarak görenlerin oranı yüzde 14, eş olarak  görenlerin oranı yüzde 7,2.

Anne ve babasını mutluluğun kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 3,1,  torunları mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 1,7 iken yüz kişiden  sadece 2'si kendisini mutluluk kaynağı olarak ifade ediyor.

Mutluluk kaynağı olarak diğer bireyleri belirtenlerin oranı ise yüzde 1,7  düzeyinde bulunuyor.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:13 Eylül 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.