TÜRK ANNELER FARKLI

A.A 

"Türkiye'de Erken Çocukluk Gelişim  Ekolojileri (TEÇGE) Çalışması"nda, aileleri düşük sosyoekonomik düzeydeki  çocukların daha 3 yaşındayken zihinsel, dil bilgisi, sosyal ve duygusal gelişim  açısından, yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocuklara göre önemli ölçüde geri  kaldığı sonucuna varıldı.

Koç Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de Erken Çocukluk  Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) Çalışması'nın, Türkiye'deki çocukların 3 yaşından 8  yaşına kadar gelişimlerini ve onların gelişimini etkileyebilecek olan çevresel özellikleri incelemeyi amaçlayan ulusal bir çalışma olduğu belirtildi.

Yürütücülüğünü Koç Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı  Baydar tarafından yapılan çalışmada, Koç Üniversitesi'nde görevli Doç Dr. Aylin  Küntay, Doç. Dr. Fatoş Gökşen, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar ve Yrd. Doç. Dr.  Bilge Yağmurlu'nun yer aldığı, çalışmaya TÜBİTAK'ın da destek verdiği  bildirildi.

Çalışmanın amacının Türkiye'deki tüm çocuklara genellenebilecek gelişimi  saptayan veriler toplamak, çocuk gelişiminin aile, geniş aile ve mahalle  düzeyindeki etkenlerini çalışmak, erken çocukluğu toplumsal ve kültürel bağlamda  anlayabilmek olduğuna işaret edilen açıklamada, çalışmanın 1. tur saha bölümünde  Mayıs-Eylül 2008'de 22 kentten toplam 1.052 anne ve üç yaşındaki (36-47 ay)  çocuklarıyla uygulama yapıldığı ve aynı ailelerin çocuklarına 4 yaşındayken de  ulaşılacağı belirtildi.

Çalışmanın "3 Yaş" bölümündeki verilerine göre; Türkiye'deki çocukların  ve annelerin özelliklerinin sosyo-ekonomik düzeye göre çarpıcı bir şekilde  ayrıştığının altının çizildiği açıklamada, "Aileleri düşük sosyoekonomik  düzeydeki (DSED) çocuklarımız, aileleri yüksek sosyoekonomik düzeydeki (YSED)  çocuklarımıza göre daha doğumdan itibaren sağlık ve gelişim açısından  dezavantajlı durumda. DSED'li çocuklarımızın doğumda ortalama ağırlığı 2 kilo 600  gramken, YSED'li çocuklarımızın doğumda ortalama ağırlığı 3 kilo 300 gram.  Aileleri DSED'li çocukların daha 3 yaşındayken zihinsel, dil bilgisi, sosyal ve duygusal gelişim açısından YSED'li çocuklara  göre önemli ölçüde geri kalmıştır" denildi.

DSED'li annelerin ebeveynlik davranışlarının da YSED'li annelere göre  belirgin bir şekilde daha olumsuz olduğunun belirtildiği açıklamada, DSED'li  annelerin YSED'li annelere göre çocuklarının dil gelişimini daha az desteklediği,  çocuklarının okula hazır olmasına yönelik etkinlikleri daha az yaptığı ve  çocuklarının gelişimini destekleyecek materyalleri daha az temin ettiği öne  sürüldü.

"Türkiye'deki annelerin çocuklarına karşı davranışları Batı Avrupa ve  Kuzey Amerika'da görülen ebeveynlik davranışlarından tamamen farklı olduğu  belirlenmiştir" bilgisi verilen açıklamada, annelerin 3 yaşındaki çocuklarıyla  10 dakikalık bir oyun sırasında çocuklarına ortalama 144 komut verdiği, 26  eleştirel yorum yaptıkları ve itme ya da fiziksel kısıtlama gibi 14 olumsuz  fiziksel davranışta bulunduğu savunuldu.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:07 Haziran 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.