TÜRK GENÇLİĞİ UMUTSUZ

ANKA

Bağımsız Eğitimciler Sendikası tarafından gençler üzerinde yaptırılan anket, Türk gençlerinin büyük bölümünün spor yapmadığını, alkol ve sigara kullandığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, gençler, televizyonda spor ve eğlence programı izliyor, siyasetle ilgilenmiyor, ailesiyle de arkadaşları ve para için kavga ediyor.

BES tarafından Pi Grup’a yaptırılan ankete 18-35 yaş arası bin 309 kişi katıldı. Ankete göre, genç erkeklerin yüzde 20.6’sı kendisine yetişin olarak ailesini örnek alırken, yüzde 8,9’u Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, yüzde 8.1’i ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu örnek alıyor. Genç kızların ise yüzde 23.5’i ailesini örnek alırken, yüzde 17.1’i Güler Sabancı’yı, yüzde 15.8’i Nimet Çubukçu’yu, yüzde 15.2’si ise TÜSİAD Başkanı Arzuhan Yalçın Doğan’ı örnek alıyor.

GENÇLER PARA YÜZÜNDEN KAVGA EDİYOR

Araştırmaya göre, gençler; aileleriyle arkadaşları, para ve bilgisayar oyunları nedeniyle kavga ediyor. Gençlerin yüzde 30.2’si arkadaşları nedeniyle aileleriyle kavga ederken, yüzde 28.2’si para nedeniyle, yüzde 15.4’ü ise bilgisayar ve internet oyunları nedeniyle kavga ediyor. Gençlerin yüzde 27.8’i internette google, yahoo ve MSN’e girerken, yüzde 23.2’si oyun sitelerinde vaktini geçiriyor. Gençlerin yüzde 13.1’i müzik siteleri, yüzde 10.7’si sohbet odaları, yüzde 9.5’i gibi önemli bir bölümü de iddia sitelerine giriyor. Ödev sitelerine girenlerin oranı ise yüzde 12.6.

GENÇLER MAGAZİN VE SPORU TAKİP ETMEKLE YETİNİYOR

Ankete göre, gençlerin yüzde 26.3'ü gibi önemli kısmı televizyonda eğlence programlarını izliyor. Spor programlarını izleyenlerin oranı yüzde 21.7'yi bulurken, yüzde 17.5'i şiddet içerikli dizileri, yüzde 14.8'i töre dizilerini seyrediyor. Haberleri izleyenlerin oranı yüzde 8.9'da, kültürel programları izleyenlerin oranı ise yüzde 3.1'de kaldı.

Ankete göre gençlerin sadece 56.3'ü gazete okuyor. Gazete okuyan gençlerin ise yüzde 29.8'i spor sayfasını, yüzde 26.9'u magazin sayfasını, yüzde 17.5'i ise sadece ilk sayfasını okumakla yetiniyor.

GENÇLİK SPOR YAPMIYOR, ALKOL ALIYOR

Anketin önemli sonuçlarından biri de gençliğin spor yapmadığını ortaya koyması oldu. Gençlerin sadece yüzde 26.4'ü spor yaptığını belirtirken yüzde 73.6'sı ise spor yapmadığını söyledi. Buna karşın gençlerin yüzde 13.7'si sadece alkol kullandığını, yüzde 22.4'ü sadece sigara içtiğini, yüzde 39.3’ü ise her ikisini de kullandığını açıkladı. İçki ve alkolü nadiren kullananların oranı da yüzde 11.9 olurken, gençler arasında sigara ve alkol kullanmayanların oranı sadece yüzde 12.7’de kaldı.

GENÇLİK SİYASETLE İLGİLENMİYOR

Araştırmaya göre gençlerin önemli bir bölümü ise siyaseti takip etmiyor. Gençlerin yüzde 72.1'i siyasetle ilgilenmediğini belirtirken sadece yüzde 27.9'u ilgileniyor. Gençlerin yüzde 53.3'ü ise Türkiye'nin AB'ye girmesi gerektiğini düşünürken yüzde 42.5'i ise girmemesinden yana. Buna karşın gençlerin yüzde 63.5'i AB’nin kapanması halinde Türkiye için her şeyin biteceğine inanıyor. Türkiye’de askeri darbe olabileceğine inanan gençlerin oranı ise yüzde 27.6 oldu.

GENÇLİK UMUTSUZ

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 50.5'i ise Türkiye'nin geleceğinden umutsuz. Türkiye'nin geleceğine umutla bakan gençlerin oranı ise yüzde 38.3'te kaldı.

Gençlerin yüzde 27.8'i IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği komisyonları olmadan Türkiye'nin ayakta duramayacağına inanırken yüzde 24.8'i ise Türkiye'nin bu kurumlara mahkum olmadığını savunuyor. Bu kurumların Türkiye'nin geleceğine ipotek koyduğuna inananların oranı ise yüzde 22.7.

Gençlerin yüzde 42.67sı ise Türkiye’nin en önemli sorununun kötü yönetim olduğunu düşünürken yüzde 30.9’u ekonomideki çalkantıları, yüzde 19.6’sı ise dış politikadaki karmaşayı en büyük sorun olarak görüyor.

GENÇLER TSK'YA GÜVENİYOR

Araştırmaya göre gençler, siyasi partilere, hükümetlere ve yerel yönetimlere güvenmiyor. Gençlerin yüzde 37.1'i, kendisine en fazla Türk Silahlı Kuvvetlileri'nin güven verdiğini belirtirken yüzde 17.2'si ise dini kurumları en güvenli kurumlar olarak gösterdi. Yargı ve adalet sistemini güvenli bulanların oranı ise yüzde 10.1’de kaldı. Hükümetin en güvenli kurum olduğuna inananların oranı ise yüzde 12.1 oldu.

GENÇLER EŞCİNSELLERİ BENİMSEMİYOR

Türk gençlerinin büyük bölümü ise eşcinsellik ve eşcinsellere sıcak bakmıyor. Gençlerin yüzde 59.8'i eşcinselliği kesinlikle benimsemediğini belirtirken yüzde 23.7'si ise konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. "Cinsellik özgürlüktür" diyenlerin oranı ise yüzde 16.5’te kalıyor.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 97.3'ü üniversite sınav sisteminin doğru olmadığını düşünüyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını düşünen gençlerin oranı da yüzde 70.5 olurken yüzde 61.8'i insan haklarına saygı gösterilmediğini kaydediyor.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Temmuz 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.