TÜRKİYE DE BİRÇOK İLK VE TÜRKİYE NİN İLK NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ

Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Tarhan, gelişen teknolojiyle birlikte görüntüleme teknikleri ve psikiyatrideki yeniliklerin nöroloji ve psikiyatriyi birbirine çok fazla yakınlaştırarak nöropsikiyatriyi doğurduğunun altını çizerek ülkemizde bu alanın ihtiyacını karşılamayı temel hedefleri olarak gösteriyor.

Onur AKSAKALOĞLU
TÜRKİYE DE BİRÇOK İLK VE TÜRKİYE NİN İLK NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİTürkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olma özelliği taşıyan Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi İstanbul'da hizmete açıldı. NP Grup'un yarattığı Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi; Anadolu yakasında Ümraniye'deki yerinde 7.000 m2'lik kapalı alanı, 50 yatak kapasiteli açık ve kapalı servisleri, yoğun bakım ünitesi ve nöropsikiyatri ile ilgili birçok yeni çalışma yürütüyor. 2006 Haziran ayında hizmete açılan ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu NP İstanbul Hastanesi'nin kuruluş fikri aslında 1999 yılına kadar uzanıyor. 1996 yılında TSK'ndcn emekli olan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1998 yılında Merkezi ABD'de bulunan Memory Center Nöropsikiyatri Merkezleri'nin Türkiye temsilciliğini alarak yeni yeni gelişmekte olan nöropsikiyatri uygulamalarını ülkemize getirmeye karar veriyor.

Hastanede Uygulanan Bazı Tedavi ve Teknikler

 

Fonksiyonel Spektroskopik MRI ile Beyin Görüntüleme
Beyin Haritalaması (QEEG)
Neurobiofeedback (Nöroterapi) Tedavisi
(Beyin Dalgalarını Kullanarak Düşünce Gücüyle Tedavi)
Anestezili EKT
Beyin Check Up'ı
Madde Bağımlılığı Tedavisi
Zihinsel Rehabilitasyon
Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) Tedavisi
Ergo terapi

 

 

Medikal Müzik Tedavisi

 Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesiyle ilgili görüştüğümüz NP İstanbul Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tarhan gelişen teknolojiyle birlikte özellikle görüntüleme tekniklerindeki yeniliklerin nöroloji ve psikiyatriyi birbirine çok fazla yakınlaştırarak nöropsikiyatriyi doğurduğunun altını çizerek ülkemizde bu alanın ihtiyacını karşılamanın NP Grup olarak temel hedefleri olduğunu belirtiyor.
1998 yılında İstanbul Caddebostan'da dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katılımıyla açılışı yapılan, bilgisayarlı beyin haritalama metodunun uygulandığı bir merkezle başlayan nöropsikiyatri yolculuğu yıllar içinde ihtiyaçların da artmasıyla birlikte çok yönlü bir nöropsikiyatri merkezine dönüşüyor.
"Merkez kurulduğunda bir hastane gereksiniminin olacağını biliyorduk, polikliniği olan bir dalın hastanesi de olmalıdır " diyor Nevzat Tarhan ve NP İstanbul'u kurma sebeplerini şu sözlerle açıklıyor:
"Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte beynin çalışmaları ölçülebilir hale geldi. Bundan önceleri psikiyatride en büyük sıkıntı ölçülebilirlikti. Hastalıklarda somut biyolojik bozulmaları
tam ve net olarak ölçemiyorduk. Oysa şimdi bu konularda büyük gelişmeler var. Uyguladığımız tedaviden önce ve sonra beyin görüntülemesini aldığımız­da gelişmeleri takip edebilir hale geldik. Caddebostan'daki Memory Center bu amacın ilk adımıydı. Memory Center'daki hasta akışımız bir ihtiyaç doğurdu ve bize bu hastaneyi kurmayı zorunlu hale getirdi. Kurumun hasta yatışlarını sağ­layabileceği bir ortam ihtiyacı çok fazla ön plana çıkmıştı. Hastalarımızı başka hastanelerde yatırmak zorunda kalıyor­duk ama istediğimiz verimi alamadığı­mız oluyordu. Eski anlayış depo hasta­neleri gibiydi ve rehabilitasyon amaçlıy­dı. Oysa psikiyatri anlayışı artık değişti. Beyin fonksiyonlarını daha rahat anlayabilip ölçebildiğimiz için çok daha güç­lü tedaviler geliştirildi. Beyin fonksiyon­larını ölçüp güçlü tedaviler uygulayabil­me şansından dolayı bütün dünyada bu­na dönük bir yönelim oluştu. Biz de Tür­kiye'de bunun ilk adımını atmış olduk. NP İstanbul bu anlamıyla Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi. Üniversite­lerde dahi nöropsikiyatri uygulamaları nörolog ve psikiyatristin vaka üzerinde birlikte tartışması şeklinde yapılıyor. Bunun için ayrı bir klinik yok, iki kliniğin ortak çalışması şeklinde yürütülüyor."

TÜRKİYE DE BİRÇOK İLK VE TÜRKİYE NİN İLK NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ 2NP İslanbul Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez 24 saat hizmete hazır nöropsikiyatrik acil servis ve yine Türkiye'de ilk kez 24 saat psikiyatrik ambulans hizme­ti sunuluyor. Acil psikiyatri, açık klinik, çocuk psikiyatri kliniği, bayanlar için yataklı hizmet sunan pembe klinik, er­kekler için yataklı hizmet sunan mavi klinik, özel bağımlılık servisi hizmeti ve­ren turuncu klinik, yumuşak odalar, EKT Birimi, yoğun bakım birimi, fototerapi-uyku laboratuvarı, nörobilim mer­kezi, nöropsikoloji laboratuvarı, toksikoloji laboratuvarı, ergoterapi birimi, grup tedavi birimi, müzikle tedavi birimi, re­habilitasyon amaçlı yaz ve kış bahçeleri hastanede bulunan bölümler arasında.

NP İslanbul Hastanesi kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren size evinizdeymiş hissi veriyor. Hasta odalarında san­ki kendi odanızda istirahat ediyormuş gibi hissedebilir ve koridorlarda yürür­ken bir anda kendinizi küçük, güzel bir şehrin sokaklarında zannedebilirsiniz. Her odada kırılmaz cam kullanılmış bu nedenle hapislik hissi veren demir par­maklıklar yok. Dijital görüntüleme siste­mi ile isteğe bağlı olarak tedavi takibi yapılabiliyor. Hastalara telsiz telefon ve kablosuz internet bağlantısı imkanları da sunulmuş. Tüm bölüm kapıları man­yetik kartlı geçiş sistemine sahip. Prof. Dr. Tarhan kurdukları sağlık tesisi­nin ve yaptıkları yatırımın dünyada çok az benzerinin olduğunu belirtiyor ve bu nedenle daha üç aylık bir geçmişe rağ­men NP İstanbul Hastanesi'nde yurtdışından da birçok hastaya tedavi sunduk­larını ekleyerek konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

"Yurtdışından hastalarımız geliyor. Suri­ye, Libya, Arabistan gibi ülkelerden has­talarımız oluyor. Örneğin geçenlerde Su­udi Arabistan'dan gelen bir hastamız vardı. Bu hastamız, beyin dalgalarını düşünce gücüyle düzeltme esasına dayanan bir tedavi için ilk etapta Kanada'daki bir merkeze başvurmuş, oradaki merkez de, bu tedavinin Tür­kiye'de de uygulandığını belirterek has­tayı bize yönlendirdi. Bu hastamızı burada tedavi ettik örneğin. Daha önce hekim hekim dolaşmış hastalar var, özellikle tedaviye dirençli hastalar bun­lar, bunlarla ilgili tedavi başarımız ol­dukça yüksek. Biz, zor psikiyatrik vakalara talibiz. Çünkü tüm bu sorun­ları kolaylıkla çözebilecek bir sağlık tesisi kurduk."

TÜRKİYE DE BİRÇOK İLK VE TÜRKİYE NİN İLK NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ 3Verdikleri hizmette en önemli il­kelerinin bilimsellik, sürekli gelişim, hasta odaklı hizmet, tedavide mah­remiyet ve hizmette açıklık olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan ken­dilerine ve hastanelerine olan güven­lerini ise şu sözlerle ifade ediyor: "Yaptığımız işi ciddiye alıyoruz, birçok ilki ve yeniliği başarmaya çalışıyoruz, örneğin hastanemiz Türkiye'de bün­yesinde MRI'ı olan ilk psikiyatri has­tanesidir. İşin içinden insanlar olarak böyle bir hastaneye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yaptığımız işi biliyoruz ve ken­dimize güveniyoruz. Ayrıca şimdiden olumlu sonuçlar almaya da başladık bu da bizi daha mutlu ediyor."


 

KAYNAK: //www.hastanedergisi.com
Eylül - Ekim 2006Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Ocak 2000

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.