ÜRETKENLİĞİN SIRRI KİŞİLİKLERDE

Zeynep Güçlücan

Patronlar ve bölüm müdürlerinin, ekiplerini oluştururken üretkenlik motiflerini göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Dawson, "Bir sabah projesinde Sabah Neşeli Olanlar'dan, üretkenliği arttırmak için Öğlen Maestroları'ndan yararlanılabilir. Dört farklı kişilik tipinin bir arada bulunması, uzun vadede en başarılı sonuçları verecektir" dedi.

Canon adına yapılan ve 18 Avrupa ülkesinde 5.500 ofis çalışanı üzerinde yapılan ve ICM Araştırma Şirketi tarafından yürütülen bir pan-Avrupa çalışmasına dayanan Donna Dawson şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çalışanlar günün sadece %75'inde tam kapasite ile çalışıyorlar, geri kalan dörtte bir zamanda verimsiz oluyorlar. En üretken ve en verimsiz oldukları saatleri yönetmek çalışanların kendi sorumluluğunda olsa da, bölüm müdürleri, ekiplerini oluştururken üretkenlik motiflerini göz önünde bulundurmalı. Müdürler, kişileri bireysel üretkenlik artışı ve düşüşlerine göre gruplandırarak, dengeli bir kişilik ekibi oluşturmalı. Örneğin; bir sabah projesinde Sabah Neşeli Olanlar, üretkenliği arttırmak için Öğlen Maestroları ve diğer kişiliklerden oluşan ekibi teşvik etmek üzere verimli şekilde kullanılabilirler. Tüm dört kişilik tipinin bir arada bulunması, uzun vadede en başarılı sonuçları verecektir."

Sabah neşeli olanlardan mısınız, yoksa ikindi uykucularından mı?

Patronların, elemanlarının kişilik tiplerini belirleyerek, daha verimli çalışma ortamı yaratabilecekleri düşüncesinden yola çıkan araştırmada belirlenen kişilik tipleri şöyle:

- Sabah Neşeli Olanlar; gün içinde en verimli olan ilk kişilerdir, ancak öğle yemeğinden hemen sonra gevşemeye meyillidirler.

- İkindi Uykucuları; en çok öğle yemeğinden sonra enerjik hissederler, fakat ikindiye doğru yavaşlarlar.

- Öğlen Maestroları; sabahları en verimsiz performanslarını sergilerler ve ancak ikindiye doğru havaya girerler.

- Öğle Yemeği Tembelleri; uzun öğle yemeği molaları verirler ve öğleden sonra yüksek verimlilik göstererek işlerini toplarlar.

- Çalışanlar, patronlarını tembel buluyor

- Avrupa çapındaki ofis çalışanlarının yarısından fazlası (%53), kendilerini hariç tutarak, üst düzey yönetici rolündekileri veya daha yukarıdakileri, ekiplerinin veya şirketlerinin en verimsiz üyesi olarak görüyorlar. Bunun tam tersine, asistanlar en üretken üyeler olarak biliniyor (%28).

- Araştırmaya katılanların %43'ü, ekipteki en üretken kişinin kendisi olduğuna inanıyor ve bu oran İngiltere ve Almanya'da %54'e kadar yükseliyor.

Davranış Psikoloğu Donna Dawson, "Kurumsal merdivenden yukarıya tırmandıkça, daha çok görev aktarımı yapıyorsunuz. Yetki verilen asistanlar, kendilerini ispatlamak ve diğerlerinin gözündeki itibarlarını korumak için en çok çalışanlar olarak biliniyor" diyor.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:14 Ocak 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.