Üsküdar Üniversitesi’nde yeni eğitim

Üsküdar Üniversitesi’nde “Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Eğitimi” verildi

Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Araştırma Merkezi (ÜSMERA) tarafından “2015 yılı için Mamografi” tanılı “Güncel Yaklaşımlar ile Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma ve Kalite Güvencesi Eğitimi” verildi.

Üsküdar Üniversitesi’nde yeni eğitimÜsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde düzenlenen “2015 yılı için Mamografi” temalı TARAD 2015 ile günümüzde radyoloji uygulamalarında dünyada en fazla tartışılan ve değerlendirilen konulardan biri olan hastada medikal amaçlı en uygun iyonize radyasyonun kullanılmasına dair uygulamalar hakkında eğitim verildi.

Eğitimde uluslararası arenada bu sürecin uygulanma aşamaları ve çalışanların eğitimi gibi temel konular ele alındı. Uluslararası eğitimciler ve Dünya Radyoloji Teknolojistleri Derneği (International Society of Radiographers & Radiological Technologists ISRRT), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) üyeleri ile birlikte gerekçelendirme ve kalite kavramları  radyoloji teknisyenlerine ve çalışanlarına aktarıldı.

Eğitimin ilk gününe Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da katıldı. Bu eğitimlerin önemli olduğu ve desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Tarhan, radyasyonun yaşamın her yerinde olduğunu kaydetti.

ÜSMERA Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin, bir eğitim faaliyeti olan TARAD 2015’in tüm katılımcılara her yıl değişecek olan tematik konusunun içeriğine göre detaylı eğitim verdiğini belirterek şunları söyledi:

Üsküdar Üniversitesi’nde yeni eğitim 2“TARAD2015 programı ile iyonize radyasyonun insan hücresi ile etkileşmesi, hücresel ve doku düzeyine etkisini ayrıntılı bir şekilde ele alarak bir yaklaşım elde edilmesini sağlamayı amaçladık. Ayrıca katılımcıya kalite kavramının aktarılması ve radyolojide kullanılan her bir görüntüleme yöntemi için özel olan radyasyonun niceliği hakkında bilgi verildi.

Kalite güvencesi kavramı yalnızca radyoloji hekimini veya radyoloji teknikerlerini ilgilendiren bir durum değildir. Bu konu başlıca ele alınması gereken ve iyonize radyasyonun mevcut olduğu ortamlarda bir hayli önem teşkil eden bir konudur. TARAD2015 bilimsel komitesi; bu konuların tümüne uluslararası platformdan faaliyete katılacak eğitimcilerin dünya ve bölgesel ölçeklerde uluslararası yasalardan, Avrupa Birliği Radyasyondan Korunma Yönergelerine ve Uluslararası ölçekte Hasta Haklarına kadar karşılaştırmalı eğitimleri vererek Türkiye’deki durumun değerlendirilmesi ve çözüm önerileri getirilmesi adına da bir çalıştay görevi görüp Sivil Toplum Kuruluşları ve T.C. Sağlık Bakanlığına sunulmak üzere bir sonuç raporu hazırlayacak” .  dedi.

Eğitim programına tıbbi görüntüleme teknikerleri, tıbbi görüntüleme programı öğrencileri, medikal radyasyon ile çalışan iş grupları ve öğrencileri (Nükleer Tıp, Radyoterapi v.b), konu ile ilgili ve alanında tecrübeli meslek çalışanları katıldı.
 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:24 Aralık 2015

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.