Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlamada yetkin araştırmacılar yetiştiriyor!

Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlamada suistimallere karşı yetkin araştırmacılar yetiştiriyor!

Bireyin ekonomik kararlarının, satın alma, beğenme, yahut beğenmeme gibi davranışlarının bilişsel temellerini inceleyen nöropazarlama, tüketiciye en doğru şekilde ulaşmanın yöntemlerini araştırıyor. Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı’nda sadece teorik eğitimin değil, laboratuvar ve uygulama imkanlarının da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Bu programı tamamlayan yüksek lisans öğrencileri karar verme süreçlerinin sinirbilimsel mekanizmalarının yanı sıra modern pazarlama ve üretim optimizasyonu gibi konularda da deneyim sahibi olacaklar” diye konuştu.

Prof. Dr. Sinan CananÜsküdar Üniversitesi, insan ve davranış bilimleri alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olarak nöropazarlama alanında da yüksek lisans programını devreye sokarak çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, nöropazarlamanın bireyin satın alma davranışları ile ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkartılmasını sağlaması nedeniyle son yıllarda çok gözde ve umut bağlanan bir araştırma alanına dönüştüğünü söyledi.

Geleneksel yöntemlerin yetersiz olduğu noktada nöropazarlama devreye giriyor…

Geleneksel sorgulama yöntemleri ile keşfedilmesi zor olan “karar alma mekanizması”nın nöropazarlama teknikleri ile anlaşılmasının mümkün olabildiğini belirten Prof. Dr. Canan, şunları söyledi:

Karararlar dürtüsel zihin bileşenleriyle alınıyor!

“Nöropazarlama yahut bir başka ilişkili alan olarak nöroekonomi, insanın ekonomik kararlarının, satın alma, beğenme, yahut beğenmeme gibi davranışlarının bilişsel temellerini ve sinirsel mekanizmalarını açıklamayla ilgilenen bir sinirbilim dalıdır. İnsanların tüketim davranışlarını ölçümlemenin bir çok yöntemi zaten mevcuttur. Bunların büyük bir kısmı tüketicilerin çeşitli yöntemlerle alınan beyanlarına dayanır. Fakat bugün insanların birçok kararının, sözel olarak ifade edebildikleri bilinçli zihinlerinden ziyade, bilincin ulaşamadığı dürtüsel zihin bileşenleriyle alındığını biliyoruz. Bunların nasıl çalıştığını ve nasıl karar ürettiğini ise geleneksel sorgulama yöntemleri ile keşfetmek zor. Bu nedenle nöropazarlama ve sinirbilimsel ölçüm teknikleri, son yıllarda bu alanda en fazla başvurulan araştırma teknikleri haline geldi.”

Tüketiciye ulaşmadaki en doğru tekniği içeriyor

Nöropazarlamanın üretilen ürün ve hizmetlerin tüketiciye en doğru şekilde ulaştırılabilmesi için gerekli teknikleri de içeren bir çalışma yöntemi olduğunu da belirten Prof.Dr. Sinan Canan, “Bu da piyasadaki üretim maliyetlerinden tasarruf edilerek ürün veya hizmetlerin hedef kitleye en uygun şekilde tasarlanmasına yardımcı olarak gereksiz maliyetlerin önüne geçilmesini kolaylaştırmaktadır “ diye konuştu.

Suistimallerin önlenmesi için yetkin araştırmacılara ihtiyaç var

Prof. Dr. Sinan Canan, çok yeni bir alan nöropazarlama alanında altı boş ve bilimsel olmayan vaatlerle bu alanda hizmet verme iddiasında olan kişilerin suistimallere yol açtığına dikkat çekti. İyi eğitim almış nöropazarlama uzmanları ile bu durumun önüne geçileceğini belirten Prof. Dr. Canan, şöyle konuştu:

“Öncelikle genç bir bilim alanı olarak nöropazarlama, daha birçok veriye ve araştırmaya ihtiyaç duyuyor; zira henüz emekleme aşamasındaki bir bilim dalı. O nedenle üniversitelerin hızla bu alana yönelmeleri temel bir gereksinim. Üsküdar Üniversitesi de deneyimli kadrosuyla birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük yapıyor. Ayrıca maalesef birçok yeni bilgi alanında olduğu gibi bu alanın da maddi olarak piyasada sömürülmeye çalışıldığına, insanlara altı boş ve bilimsel olmayan vaatlerle nöropazarlama hizmeti verme iddiasında çeşitli kişi ve kurumlara da rastlayabiliyoruz. Bu gibi suiistimallerin önlenmesinde de yine üniversiteler bünyesinde bu alanda yetkin araştırıcılar yetiştirilmesinin büyük önemi var.

Hızla gelişen ülkemizde birçok yeni üretim alanının açılması, nöropazarlama gibi alanlarda uzmanlığı olan insanlara olan ihtiyacı da günden güne artırıyor. Bu alanda bilgi ve deneyim sahibi araştırmacılar, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’deki araştırma sektörüne de yön verici olacaklar. Bu açıdan bu tip interdisipliner programlar oldukça önemli.”

Sadece teori değil, uygulama olanağı da var

Üsküdar Üniversitesi’nin insan ve davranış bilimleri alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olarak nöropazarlama alanında da yüksek lisans programını devreye sokarak çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Bu programı tamamlayan yüksek lisans öğrencileri karar verme süreçlerinin sinirbilimsel mekanizmalarının yanı sıra, modern pazarlama ve üretim optimizasyonu gibi konularda da deneyim sahibi olacaklar. Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, özellikle ticari alanlarda çalışan tüm araştırıcıların çok fayda sağlayacağı bir ders programımız var. Ayrıca eğitim boyunca yapılacak araştırma ve projelerle de sadece teorik bilgiyle  değil, pratik ve laboratuvar deneyimleriyle de donanacak olan öğrencilerimiz, çalışma alanlarında fark yaratacak bir eğitim deneyimine sahip olacaklar” diye konuştu.

Eylül ayı mülakat sınavının 6 Eylül’de yapılacağı Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı’nda alanında uzman akademisyenler ders verecek. Programla ilgili ayrıntılı detaya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

LİNK

ÜHA


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:25 Ağustos 2016

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.