ZİHİNLER GELİŞECEK

A.A

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uygulanacak olan bu projeyle öğrencilerin zihin sağlıkları geliştirilecek.

 


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye  Kurulu (TTK) Başkanı Merdan Tufan, ilköğretimin ilk 5 sınıfında uygulamaya  konacak olan serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve  telafi eğitiminin kesinlikle yapılmayacağını bildirdi.

Tufan, “Serbest Etkinlikler” konulu yayımladığı genelgede, 2010-2011  öğretim yılından itibaren uygulanacak İlköğretim Kurumları Haftalık Ders  Çizelgesi'nin ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders saatinin  azaltılarak ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek  ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkan  vermek amacıyla gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alanından  gelen bildirimler de dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini anımsattı.

Buna göre, ilköğretim okullarının haftalık zorunlu ders saati toplamının  1., 2. ve 3. sınıflarda 25; 4. ve 5. sınıflarda 26 ders saati olarak  belirlendiğini belirten Tufan, buna ek olarak 1., 2. ve 3. sınıflarda 5; 4. ve 5.  sınıflarda da 4 ders saatinde “serbest etkinlik uygulamaları”nın yapılmasına  karar verildiğini kaydetti.

Serbest etkinliklerin amacının öğretici ve eğlendirici uygulamalar  yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi  benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende  hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle  etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, zihinsel, fiziksel,  sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlam olduğunu açıklayan Tufan, “Serbest  etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin  yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini  tanıma imkanı elde edeceklerdir” dedi.

Öğrencilerin serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde  bulunmalarının sağlanması gerektiğini belirten Tufan, bunun yanı sıra dostluk,  arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, sabır gibi değerleri de  kazanmalarına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Tufan, “Serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşları ve kavrama  düzeyleri dikkate alınarak kişilim gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film  izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri yapmalıdır”  dedi.

Sosyal etkinlik saatinde öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları  sağlanarak sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan  Tufan, şunları kaydetti:

 “Öğretmen öğrencilerle MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal  Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına  giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici  haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir. Çevrenin imkanları  ölçüsünde sebze, meyve yetiştirme, balık tutma gibi faaliyetler, yaşanılan  çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev  kazalarından korunma gibi etkinlikler öğrenci seviyesine uygun olarak  yaptırılabilir. Anne babalar sınıflara davet edilerek meslekleri ve çalışmaları  hakkında öğrencileri bilgilendirebilir. Kurum ve kuruluşlara ziyaretler  düzenlenebilir.”
        
ÖĞRENCİLER ŞARKI SÖYLEYEBİLECEK, OYUN OYNAYABİLECEK
        
Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye  yönelik etkinliklerin de düzenlenebileceğini ifade eden Tufan, bu çerçevede  kitabı sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme gibi  etkinliklerin etkinliklerin yapılabileceğinin belirtti.

Tufan, serbest etkinlikler kapsamında müzik, resim ve sporla ilgili  faaliyetlerde bulunabileceğini, öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere  aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama  gibi etkinliklerin de düzenlenebileceğini kaydetti.

Öğrenci sayısı fazla olan okullarda farklı şubelerden öğrencilerin  katılabileceği çeşitli gruplar oluşturularak da serbest etkinlikler   uygulanabileceğini belirten Tufan,  “Serbest etkinlik saatleri planlanırken okul yönetimi sınıf öğretmeleri ile birlikte, eğitim öğretim yılının başında fiziki  şartlar ve materyal hususlarının okuldaki etkinlik uygulamalarını olumsuz yönde  etkilemeyecek şekilde bir planlama yapmalıdır” dedi.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:10 Eylül 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.