AİLEDE DİSİPLİN NASIL OLMALI

Psikohayat Dergisi Mayıs-Haziran 2009 sayısı

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Uzm. Psk. Orhan Gümüşel açıkladı:

"Geleneksel Türk aile düzeninde disiplini sağlayan ana unsur anne gibi görünse de nihai karar verici baba'dır.

Günümüz yaşamında aile içinde değişen rol betimlemelerinin gereği olarak bu anlayış da bir şekilde bazıları için kırılmış bazıları içinse erozyona uğramış olarak görülebilir.

Özellikle çalışan annelerin sayısal olarak artması ardından çalışmanın nitelik olarak erkeklerin çalışma şartları ile giderek paralel hale gelmesi anneleri klasik betimlemelerinden uzaklaştırmıştır. Buna bir de çocuğun ailede öne çıkması ve üzerine yüklü bir yatırım yapılan figür haline dönüşmesi çocuğun algılarını da çocukla ilgili algıları da değiştirmiştir.

Belki de rol betimlemesi en çok değişmesi gereken ama bir şekilde en az değişim gösterenler de babalar olmuştur.

Tablo böyle iken çocuklarla ilgili aktif disiplin uygulayıcıları anneler olmaya devam etmiş ve ihtiyaç şemsiyesi altında talepleri daha doğrusu tüketim çeşitleri ve giderleri artan çocukları disipline etmekte annelere düşmüştür. Hatta çocukların disiplin organizasyonu karı koca çatışmalarına bile neden olmaktadır. Pasif durumdaki baba'nın eleştirilerine yorgun ve bıkkın annelerin tepkisi küçümsenecek bir etki-tepki reaksiyonu değildir. Zaten sadece basit bir etki tepki olarak açıklamak doğruda değildir. Bu annenin disiplin kurgusunda kontrolü kaybetmemek adına sistemi koruma mücadelesi babanın da bu sistemde konumu gereğiyle söz sahibi olmaya çalışmasıdır. Bu durum bir ortaklığa dönüşürse sistem doğru kurulmuş olur ve çocuk kendisine sistemle uzlaşan bir rol çizme gereği hisseder. Aksi halde bir rekabete dönüşürse çocuk ya da ergen bu çatışmayı kendi menfaati yönünde kullanacaktır.

Doğru disiplin, çok düzgün biçimde planlayan, kurgulayan ve uygulayabilen olmak değildir.  Disiplin bir stildir ve ilgili olan her durum, mekan, nesne ve kimseye göre belirlenir.

Disiplin; sınırların net olduğu ama aynı zamanda esnek olabilen bir düzenler bütünüdür.Bu yüzden aile içi disiplinde esas koşullarımız ve konumlarımızla bütün aile fertlerinin katılımının sağlandığı ve temsil edilebildiği bir bütün düzen oluşturabilmektir. Bir yerde farklı düşünce, temenni ve tutumları ortak bir doğrultuda birleştirebilmektir. İyi bir orkestrasyondur. Anne de pekala bir orkestra şefi olabilir.!! Yani herkesin sınırının, yeteneğinin ne olduğunu bilen, yapabilecekleri ile ilgili yönlendirebilen, sıraları ve tonlamayı belirleyebilen ama hiçbir zaman başkasının enstrümanını çalmaya çalışmayan karakter.

Son söz,  Disiplin sanılanın aksine bir engelleme ve otoriter baskı sonucu itaat ettirebilme değil bir anlamlandırma ve adlandırma stili, bir yönlendirebilme becerisi bir demokratik düzenler bütünüdür. Herkesin kabul ettiği ve tüm renkleriyle katılabildiği…"


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:21 Kasım 2014Yayınlanma Tarihi:26 Mayıs 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.