KADIN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ GERÇEKLER

KADIN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ GERÇEKLERKadınların sağlık durumuyla ilgili bilgiler bir kitapta toplandı.

“Kadının Statüsü ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler” kitabına göre, Türkiye'de kadınların statülerindeki düşüklük ve karar verme mekanizmalarında yeterince yer almamaları kendi sağlıklarını koruyacak kaynaklara ulaşmayı kısıtlıyor.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), kadının toplumsal hayatta ve sağlık alanında karşılaştığı sorunları bir kitapta topladı.

“Kadının Statüsü ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler” kitabında, dünyada ve Türkiye'de nüfus, yaş ve cinsiyet yapısı, doğum ve ölüm hızları gibi geçmiş yıllara ait verilerle cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları ve kadının sağlıkla ilgili sorunlarına yer verildi.

Sağlığın önemli belirleyicilerinden biri olan toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, sağlık hizmetlerine ulaşmada, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde eşitsizliklere yol açtığı ifade edilen kitapta, sağlıkla ilgili sorunların çözüm önerileri ve programlarının da toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirildiğine işaret edildi. Kitapta, eşitsizliklerin kadınların yaşamlarına ve sağlıklarına etkilerinin göz önüne alınması gerektiği belirtildi.

İncelemelere göre, dünyada kadınların yaşam kalitesinin erkeklere göre olumsuz olduğu kaydedilen kitapta, kadınların bebeklik dönemlerinde, ebeveynler tarafından istenmeme, kadın sünneti, ihmal ve hizmetten yararlanamama; ergenlikte toplumsal baskı, bekaret denetimi, cinsiyet temelli şiddet, taciz ve istismar; erişkinlikte ise gebelik ve doğum sonrası komplikasyonlar, istenmeyen gebelikler, hizmetlerden mahrum bırakılma, anne ölümleri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekildi.

Türkiye'de kadınların statülerindeki düşüklüğün ve karar verme mekanizmalarında yeterince yer almamalarının, sağlıklarını koruyacak kaynaklara ulaşma ve bunları kontrol etme olanaklarını da kısıtladığı ifade edilen kitapta, “Sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı hale getirilerek kadın ve erkeği yaşam döngüsü yaklaşımı ile bütüncül olarak ele alan, hizmetin nicelik ve niteliğinin gereksinimlerine göre düzenlediği, sağlığı kadın-erkek ayırt etmeksizin geliştirilen, korunma ve önleme yaklaşımlarını içeren programların oluşturulup, güçlendirilip yaygınlaştırılması gerekmektedir” görüşüne yer verildi.

YOKSUL 1,5 MİLYAR KİŞİNİN YÜZDE 70'İ KADIN”

Mutlak yoksulluk sınırındaki 1,5 milyar kişinin yüzde 70'ini kadınların oluşturduğuna işaret edilen kitapta, 700 milyon kadının yeterli yiyecek ve içme suyu bulamazken, sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum olduğu belirtildi. Türkiye'nin durumunun da dünya genelinden farklı olmadığı savunulan kitapta, “yoksulluğun giderek kadınlaştığı” öne sürüldü.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:24 Eylül 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.