Meslek Seçimi Hayati bir Karardır

Meslek seçimi hayati bir karardır. Çünkü seçeceğimiz meslek, aynı zamanda hayatımızın bundan sonraki kısmını da nasıl yaşayacağımız yönünde karar vermek demektir.

Bu nedenle öncelikle keyif alacağımız bir meslek seçimi yapmalıyız. Çünkü bu bizim hayatımız ve onu keyifle yaşamak çok önemli. Bunun için de kendimizi çok iyi tanımalıyız. Zevklerimizi, yeteneklerimizi, kapasitemizi, hayattan ne beklediğimizi, kendimiz için nasıl bir hayat planladığımızı çok iyi analiz etmeliyiz. Bu yönüyle üniversite ve de alan tercihi hayati önem taşır. Üniversite hayatımızın önemli kilometre taşlarından biridir. Çünkü okuyacağımız üniversite, sonrasında yaşayacağımız hayatın belirleyicisidir. Bu nedenle de meslek seçimi çok önemlidir. Bir de gerçekler var tabi ki. Seçeceğimiz alanın bize ne denli iş ve istihdam olanakları sunacağı, gerçek yaşamda ne oranda karşılık bulduğu ve bulacağı da çok önemlidir. Bu nedenle de tercih edeceğimiz üniversitenin toplumdaki yeri, vizyonu çok önemli.

Aynı şekilde seçeceğimiz alanın bugünkü durumu, gelecekteki vizyonu da ciddi önemdedir. Seçeceğimiz alanın olabildiğince çağdaş ve gelecek garantisi olmalı. Bizi geleceğe taşıyacak, güçlendirecek, çoğaltacak bilim ve meslek alanlarını tercih etmemiz hayattan beklentilerimizi gerçekleştirmemiz açısından da önem taşır. Bu nedenle alan ve meslek seçerken o alan ve mesleğin geleceğe ne denli dönük olduğunu, bize ne denli yol açacağını çok iyi analiz etmemiz gerekir.

Günün ve Geleceğin Gözde Mesleği İletişim

Son dört yüzyıllık sürece bakıldığında dünyanın teknoloji odaklı bir gelişme gösterdiği gözlenmektedir. 19. Yüzyılın yazılı basınla, 20. Yüzyılın ise televizyonla damgalandığını görüyoruz. 21. Yüzyıl ise dijital iletişim teknolojileriyle biçimleniyor. Dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve hayatın hemen bütün alanlarında kullanıma girmesiyle birlikte iletişim de çağın en çekici alanı haline geliyor. Buna bağlı olarak iletişim odaklı meslek dallarında hem çeşitlilik artıyor, hem de işlerlik ve etki alanları önemli ölçüde genişliyor.

Diğer yandan iletişim alanına temel oluşturan dijital teknolojilerin diğer bilimsel ve mesleki alanlarda da etkili olması nedeniyle iletişimin disiplinlerarası özelliği günümüzde çok daha güçlü biçimde hissedilmektedir. Hemen hemen bütün bilim dalları iletişim alanıyla bir biçimde etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar. Aynı şekilde hemen hemen bütün meslek dallarında ve iş kollarında dijital teknolojiler kullanılmakta olduğu için iletişim bugün olduğu gibi geleceğin de yıldızı parlayan bir alanı olarak kendisini ortaya koymaktadır. İletişim bu yanıyla vizyoner bir bilimsel ve mesleki alan olarak ilgileri üzerinde topluyor. İletişim alanında eğitim gören gençler, gerekli çabayı göstererek, gerekli donanıma sahip oldukları takdirde yönlerini parlak ve renkli bir geleceğe çevirmiş olacaklar demektir.

İletişimin Akademik Alanları Nelerdir?

İletişim eğitimi oldukça zengin bir akademik çeşitlilik içerisinde verilmektedir. Özellikle de dijital teknolojilerin iletişimin tüm alanlarına egemen olduğu günümüzde iletişimin akademik yapılanması da hem geleneksel hem de yeni medyaya meslek insanı yetiştirmek üzerine temellenen dallı budaklı bir yapı haline geldi.

Buna göre iletişim eğitimi veren kurumlarda yazılı basın için gazeteci;  radyo ve televizyon için haber muhabiri, spiker, programcı; sinema için film yapımcısı, yönetmeni, belgesel sinemacı; internet odaklı basın için internet gazetecisi;  yeni medya odaklı meslek dallarında çalışmak üzere sosyal medya uzmanı, sosyal medya danışmanı, sosyal medya yöneticisi; kurumların iletişim birimlerinde görev yapmak üzere kurumsal iletişim uzmanları, imaj danışmanları, PR uzmanları; reklam sektörü için reklam senaristleri, reklam film yapım ve yöneticileri,  kurumların reklam ve pazarlama birimi uzmanları; pazarlama şirketleri için pazarlama stratejistleri, nöropazarlama uzmanları vb. yetiştirilmektedir. Bu meslek alanlarının her biri için iletişim fakültelerinde lisans düzeyinde eğitim veren akademik birimler bulunmaktadır.

Diğer yandan iletişim fakültelerinde iletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında akademisyen olarak görev alacak akademik kadrolar yetişmektedir. İletişim fakülteleri uzantılı yüksek lisans ve doktora programlarıyla iletişim bilim uzmanları ve akademisyenleri yetiştirilerek iletişim fakültesi kadrolarına alınmaktadırlar.

Üsküdar iletişimde İletişim Eğitimi

İletişimin akademik alanları açısından Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi oldukça zengin bir yapıya sahip bulunmaktadır. İletişim Fakültesinde iletişim bilimleri, iletişimin uygulamalı yanları ve iletişim sanatları olmak üzere üç kulvarda eğitim öğretim yapılmaktadır. Çağın dijitalleşmeyle damgalanmasına bağlı olarak Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde de yeni medya eğitimi özellikle öne çıkmaktadır. Yeni Medya ve İletişim Bölümüyle yeni medya ve sosyal medyanın hemen tüm alanlarına meslek insanı, iletişim alanına da akademisyen yetiştirilmektedir.

Gazetecilik Bölümü de Üsküdar Üniversitesinde oldukça sağlam bir akademik kadroyla ve son teknolojiyle donanmış fizik mekanlarıyla (laboratuvarlar vb) başarılı gazeteciler yetiştirmekte ısrarlıdır. Nitekim öğrencilerinin çoğu için Haber Üsküdar Gazetesi uygulama yapmak için önemli bir mecradır.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü özellikle son yılların parlayan yıldızı haline geldi. Güçlü akademik kadro, iki televizyon stüdyosu, bir radyo stüdyosu, bilgisayar laboratuvarları, kurgu birimleriyle öğrencilere ileri düzeyli fizik olanaklar da sunan bölümden yetişen öğrenciler yaptıkları işlerle (filmler, haberler, televizyon programlar vs) aldıkları ödüllerle göz doldurmaktalar. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu ÜÜTV ve ÜÜ RADYO öğrenciler için ciddi bir pratik yapma alanıdır.
Çizgi Film ve Animasyon bölümü Üsküdar İletişimde ikinci yılına girmekle birlikte kısa sürede Türkiye’de ve dünyada tanınır hale geldi.

Güçlü akademik kadrosu, marka isimlerle yönlendirilen eğitim öğretim, laboratuvarlar bölümün kısa sürede tanınmasına ortam oluşturdu. Bölümün öğretim üyeleri ve öğrencilerin, yaptıkları işleri fakültenin Sanat Galerisinde sergilemeleriyle de bölüm daha da dikkat çekerek kısa sürede İstanbul’un gözde bir sanat ortamı olarak da tanınmaya başlandı. Bu bölümün yanında Görsel İletişim ve Tasarım bölümüyle de Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim sanatlarının önemli bir eğitim alanı haline gelmiş bulunmaktadır.

Reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında da Üsküdar İletişim önemli eğitim öğretim olanakları sunmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü ile Reklamcılık Bölümü iki ayrı bölüm olarak eğitim öğretim vermekle birlikte, aralarındaki yakın işbirliğiyle öğrencilerine geniş bir akademik ve fizik ortam sunmaktadırlar. Her iki bölümün mezunları sektörün önemli kesimlerinde görev almaktadırlar.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde Ders Programı Yapısı

Üsküdar İletişim öğrencilerini hem iyi iletişimciler hem de iyi entelektüeller olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle de fakültenin birinci sınıfında öğrencilere temel sosyal bilim formasyonu kazandıracak dersler yoğunluklu olarak yer almaktadır. Temel sosyal bilim dersleri üzerine temel iletişim formasyonu eklenmektedir. Bunun için de iletişim bilimlerinin düşünsel temeli güçlendirmeye yönelik dersleri verilmektedir.

Fakültenin üçüncü ve dördüncü sınıfları ise uygulamanın ağırlıkta olduğu, derslerin ise öğrenci seçimlerine açıldığı bir program yapısı uygulanmaktadır. Öğrenciler iletişinin hangi alanına yoğunlaşmak isterlerse ona göre dersler seçebilmektedirler. İlgi alanlarını destekleyen derslere yönelebilmektedirler.  Dördüncü sınıfta öğrencilere ileri uzmanlık alan dersleri verilmektedir. Böylece öğrencinin sektörün çeşitli kesimlerine hazırlanması amaçlanmaktadır.

Bir iletişimci her şeyden önce sağlam bir vizyona sahip olmalıdır. Çekeceği bir fotoğrafta kamera açısını belirlemesi bile bir düşünsel temel gerektirir. Yazacağı senaryonun düşünsel ve bilimsel düzeyinin yüksekliği, çekeceği bir reklam filmiyle fark yaratabilmesi, yapacağı bir televizyon programıyla kaliteyi yakalayabilmesi vs. bütün bunlar sağlam entelektüel formasyon gerektirir. Okunur bir gazeteci olabilmesi, topluma kanaat önderliği yapabilmesi de aynı şekilde kaleminin güçlü olması, entelektüel bilgisinin de sağlam olmasıyla ancak mümkündür. İşte Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bütün bunları dikkate alarak olabildiğince sağlam bir akademik ve mesleki eğitim vermek üzere ders programını ve müfredatını yapılandırmıştır.

Vizyoner Bir İletişim Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Dijital teknolojilerin hayatın her alanına girmesi iletişimi de geleceğin parlayan alanı haline getirdi. İletişim odaklı meslek dalları bugün olduğu gibi gelecekte de revaçta olacaklar. Bugün gelinen noktada görünürlüğün önemi açıklık kazanmış bulunmakta. Giderek kalabalıklaşan dünyada üretilen ürün ve hizmetin hedef kitleyle buluşturulması çok daha önemli hale geldi. İletişim yol ve araçları ise bu buluşturmanın tam da merkezinde yer almaktadırlar. İletişim araçları, teknik ve yöntemleri sayesinde büyüyen, kalabalıklaşan dünya aynı zamanda da erişilebilir hale geliyor. Burada iletişimin merkezi rolü çok daha açıklık kazanmış durumda.

Diğer yandan dünya büyüdükçe, geliştikçe ve kalabalıklaştıkça çeşitli düzeylerdeki sorunlar da artıyor. Kişilerarası, toplumlararası, kültürlerarası, ülkelerarası sorunlar dünyayı çatışmalara sürüklüyor ve yaşanmaz hale getiriyor. İşte bu çatışma ve karmaşanın hızını azaltmak için de iletişimin teknik ve yöntemlerinden yararlanmak eskisinden çok daha elzem hale geldi. Bunu yapacak olanlar ise  iletişim eğitimi alanlar ve bu alanda yetişen meslek insanları veya iletişim uzmanlarıdır.

Bir yandan büyüyen,  ama diğer yandan da çok daha etkileşimli hale gelen dünyada iletişimcinin eskisinden çok daha vizyoner yetişmesi gerekiyor. İletişimcilerin yerelde kalmaması, uluslararası ya da küresel düzeyde etkin olması için yabancı dil bilmeleri, dünyayı bütünsel olarak algılayacak, anlayacak ve anlatabilecek entelektüel kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir. İşte iletişim fakülteleri bu eğitimi vermek için varlar. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de bu yönüyle vizyoner bir eğitim öğretim anlayışına sahip bulunmaktadır.

Vizyoner bir iletişimci iletişim teknik ve araçlarını en yüksek kapasiteyle kullanma yetisine sahip olmalıdır. Bunun için de iletişim eğitimi bilimselliğin yanında uygulamaya da gerekli oranda yer vermelidir. Üsküdar Üniversitesi iletişim Fakültesi uygulama alanlarıyla, stüdyolarıyla, laboratuvarlarıyla öğrenciye bu olanakları sağlamaktadır.

Vizyoner bir iletişimci sektörü iyi bilmeli, gelişmeleri takip etmeli, yenilikleri yakından izlemeli ve kendisini buna göre yetiştirmelidir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de öğrencilerini bu anlamda da vizyon sahibi kılmak için iletişim ve medya sektörüyle ilişkilerini süreklilik içerisinde yürütmeye özen göstermektedir.

Sektörden paydaşlarla sıklıkla bir araya gelinerek iletişim eğitiminin nasıl daha vizyoner hale getirileceğine ilişkin görüş alış verişinde bulunulmakta, öğrencilerle sektörün önde gelen meslek insanlarının öğrencilerle sıkça buluşturulmasına, toplantılar ve seminerler düzenlenmesine, böylece öğrencilerle sektör arasında etkileşim sağlanmasına gayret edilmektedir. Bu da Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim öğretimin çok daha gerçekçi ve reel dünyada karşılık bulacak şekilde biçimlenmesine önemli bir katkı yapmaktadır.

İletişimde İş ve İstihdam Olanakları Oldukça Geniş

İletişim alanının günün ve geleceğin parlayanları arasında yer alması iş ve istihdam alanının da oldukça geniş ve çeşitli olmasına zemin oluşturmaktadır. İyi yetişen bir iletişimci gerek kamu gerekse de özel sektörde çok çeşitli alanlarda kolayca iş bulabilmektedir. Gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk gibi geleneksel alanların yanında sosyal medya uzmanlığı, sosyal medya danışmanlığı, dijital pazarlama uzmanı, dijital reklam uzmanı, dijital halkla ilişkiler uzmanı, insan kaynakları uzmanı gibi alanlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır. Ayrıca iyi bir iletişimci aynı zamanda iyi bir sinemacı demektir. İlgililer kendilerini sinema alanında yetiştirebilirler.

Geleneksel sinema ve dijital sinema uygulamaları iletişim alanında iyi yetişmiş uzmanları bekliyor. Bütün kurum ve kuruluşların iletişim birimleri bulunmaktadır. Çünkü kurumlar için bilinir ve görünür olmak çok önemli hale geldi. İşte bu noktada da iletişimciler devreye girmektedirler.  Dolayısıyla da iletişimcilerin çalışma ve istihdam alanları saymakla bitmeyecek kadar geniştir. Yeter ki iyi yetişsinler.

İletişim Eğitimi İçin Lokasyon Önemli

İletişim eğitimi için bölge ve lokasyon çok önemlidir. İletişim eğitimi gören öğrencinin kent merkezinde olması gerekir. Çünkü iletişim ve medya sektörünün yerleşik oldukları alanlar kent merkezleridir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bu açıdan öğrencilerine önemli olanaklar sunmaktadır. Öğrencilerin staj için medyaya reklam ajanslarına, haber ajanslarına vb. kurum ve şirketlere kolayca ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Kısacası iletişim büyük kentte ve de merkezde okunur. Böylece iletişim öğrencisi eğitim öğretimi boyunca iletişim ve medya sektörüne kolaylıkla dokunur.

Hayat Tercihtir: Keyif Alacağımız Mesleği Seçmeliyiz

Meslek seçerken keyif alma kriteri öncelikli olmalıdır. Okuyacağımız alana karar vermemiz, bütün bir hayatı nasıl yaşayacağımıza da karar vermemiz anlamına gelir. Bu nedenle keyif alacağımız bir meslek alanında eğitim görmeliyiz. Birilerinin istekleri değil, bizim kendi isteklerimiz önemlidir, çünkü bu hayat bizim.

Bu nedenle de meslek ve alan seçerken kendimizi çok iyi tanımalı, yeteneklerimizi, hayallerimizi, hayattan beklentilerimizi, zevklerimizi çok iyi tanımlamalıyız. Kalemi güçlü olanlar, okumayı ve yazmayı sevenler, insana dokunan bir meslek ve iş alanı isteyenler, yaratıcı, hayal gücü zengin, hikaye anlatma yeteneği güçlü olanlar iletişim alanını hiç tereddüt etmeden seçebilirler. Yeter ki kendilerini tanısınlar, isteklerini çok iyi irdeleyip, anlasınlar.
Unutmayalım, hayat tercihtir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:21 Temmuz 2020

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.