Oğuz

Doç.Dr. Oğuz TAN

Kısa özgeçmiş

Lokasyon: NPSUAM Feneryolu Polikliniği - Feneryolu - Kızıltoprak / İSTANBUL

1969 yılında İstanbul'da doğdu. 1994'te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Kütahya'da pratisyen hekim olarak çalıştı. Psikiyatri ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Tıp yayıncılığıyla uğraştı. Çeşitli bilimsel yayınlara imza atmasının yanı sıra çok sayıda tıbbi makale ve kitabın Türkçe'ye kazandırılmasına çevirmen ve editör olarak katkıda bulundu. Halen Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapıyor. İngilizce biliyor. Bilim tarihi, edebiyat ve Türk müziğine ilgi duyuyor. Evli ve iki çocuk babası.

ÖZEL İLGİ ALANLARI:

  • Depresyon
  • İki uçlu mizaç bozukluğu (manik depresif hastalık)
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Panik bozukluğu
  • Sosyal fobi

KİTAPLARI

  • Takıntılar. 4. Timaş Yayınları. 4. Baskı 2006.
  • Korku-yorum. Yıldız Burkovik ile birlikte. Timaş Yayınları. 2006.
  • Anksiyete Seminerleri, 2002.

KİTAP ÇEVİRİSİ

Evlilik Terapisi. Editör Hilda Kesler, Genel Editör Irwin Yalom, Çeviri Editörü Oğuz Tan. Prestij Yayınları, 2006.

UZMANLIK TEZİ

Antidepresan Tedavi Sırasında Mani Ortaya Çıkan Vakaların Birinci Dereceden Akrabalarında Bipolar Bozukluk Sıklığının Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul 2001.

SÖZLÜ SUNUM

Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. Presented in the 8th World Congress of Psychiatry in Vienna in July 2th, 2005. (A symposium called ‘Brain Stimulation Techniques in Psychiatry and Electrophysiology'. Chair: Bilgen Taneli, Co-chair: Mark George, Other speakers: David Avery, Nevzat Tarhan). Published in The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1), 2005-July.

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and EEG Changes in Patients with Treatment-Resistant-Depression. Presented in the 8th World Congress of Psychiatry in Vienna in July 2th, 2005. (A symposium called ‘Brain Stimulation Techniques in Psychiatry and Electrophysiology'. Presented by Nevzat Tarhan. Chair: Bilgen Taneli, Co-chair: Mark George, Other speakers: David Avery, Oguz Tan). Published in The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1) 2005-July.

İstanbul'da Genç Olmak - XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 21 - 24 Mart 2007 (İstanbul'da Yaşamak konulu panel)

POSTER

Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression. Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Mesial temporal lobe epilepsy and depression. 24th International Epilesy Congress, Buenos Aires, May 13-18, 2001 (published in the journal of Epilepsia, Volume 42, Supplement 2, Page 25, 2001.

Kekemelik Tedavisinde Konuşma Terapisi ve Nöroterapi Kombinasyonu. Tarhan N, Tan O, Baripoğlu S, Araslan L, Gümüşel L. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği III. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocatepe Kültür Merkez, Ankara, 2-4 Haziran 2005.

Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremde bedensel travmaya uğrayan kişilerde afet algısının araştırılması. Spring Symposium poster report, Antalya, 2000.

DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR

Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals: An Artificial Neural Network and Genetic Algorithym-Based Approach. Erguzel TT, Ozekes S, Tan O, Gultekin S. Clinical EEG and Neuroscience tarafından kabul edildi.

A Review on Biomarkers for Treatment Response in Major Depressive Disorder. G. Hizli Sayar, B. Ö. Ünsalver, O. Tan. Sch. J. App. Med. Sci., 2013; 1(6):778-782

Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet. Sayar GH, Tan O, Eryilmaz G, Ozten E, Salcini C, Tarhan N. Anadolu Psikiyatri Derg 2013;14:287-9.

Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality in patients with non-seasonal depression. Ağargün MY, Hızlı Sayar G, Bulut H, Tan O. ChronoPysiology and Therapy 2013;3:53-59.

Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients. Hızlı Sayar G, Ozten E, Tan O, Tarhan N. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013;9:501–504.

Efficacy of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression. Tarhan N, Sayar GH, Tan O, Kağan G. Clinical EEG and Neuroscience 2012; 43(4):279-84.

Transcranial Magnetic Stimulation Therapy in Obsessive Compulsive Disorder: A Case series. NPAkademi. Volume 1, Issue:1, Page 45-49, 2012.

Depresyon ve bellek bozukluğu. Türkiye Klinikleri. Volume 3, Issue:40, Page 9-19, 2007.

Exacerbation of obsessions with modafinil in 2 patients with medication-responsive obsessive-compulsive disorder. O Tan, A Coban, N Tarhan, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(2):164-5.

Subklinik epileptiform deşarjlar ve havacılık. Havacılık Tıbbı Bülteni. Volume 1, Issue: 4, Page 16-17, 2007.

Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report. O Tan, N Tarhan, A Coban, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(1):69-71.

Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression. O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, A Coban.EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, A Coban. EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1), 2005-July.

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and EEG Changes in Patients with Treatment-Resistant-Depression. N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1) 2005-July.

Mesial temporal lobe epilepsy and depression. The Journal of Epilepsia, Volume 42, Supplement 2, Page 25, 2001.

Nöropsikoendokrinoloji. Yeni Symposium. Volume 35, Issue 2-3, Page 78, 1997.

Kardiyak hastalarda psikofarmakoloji. Yeni Symposium. Volume 36, Issue 1-2, Page 41, 1998.

Tedaviye dirençli şizofreni. Yeni Symposium. Volume 37, Issue:4, Page 75, 1999.

Subklinik epileptiform deşarjlar ve havacılık. Havacılık Tıbbı Bülteni. Vol 1, Issue: 4, Page 16-17, 2007

Depresyon ve Bellek Bozukluğu. Türkiye Klinikleri. Vol. 3, Issue: 40, Page: 9-19, 2007

Paylaş


© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.