Orhan

Prof.Dr. Orhan DOĞAN

Kısa özgeçmiş

Lokasyon: NPSUAM Feneryolu Polikliniği - Feneryolu / İSTANBUL

1958 Karaman doğumludur. 1974'te Ankara Fen Lisesi'nden, 1981'de Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl erişkin psikiyatri asistanlığına başlayarak 1985'te erişkin psikiyatrisi uzmanı unvanını almıştır. Zorunlu hizmetini Ankara Yenişehir Dispanseri'nde tamamladıktan sonra, 1988'de Cumhuriyet Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 1989'da doçent olmuştur. 1995 yılında erişkin psikiyatri profesörü unvanını almış ve Ağustos 2011'de emekliye ayrılmıştır.

1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'ni kurmuştur.

Meslek yaşamı boyunca tıp fakültesi ve diğer fakültelerle yüksek okullarda idari görevlerde bulunmuş, iki binden çok hekim yetiştirmiştir.

1991-2011 yılları arasında 17 uzmanlık (doktora) tezinin danışmanlığını yapmış, dört bilimsel projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

Bir ulusal kongrenin, üç ulusal sempozyumun başkanlığını yapmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda derginin bilimsel danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı mesleksel derneklere üyedir.

Evlidir ve bir oğlu vardır.

YAYINLARI

Makaleleri: Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 27 (hakemli olmayan dergilerde 2), ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 69 makalesi vardır.

Bildirileri: Uluslararası bilimsel toplantılarda sözel ve poster olarak sunulan ve bilimsel toplantıların özet kitaplarında yer alan 19 yurt dışı bildirisi vardır. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak basılan 46, özet olarak basılan 63 olmak üzere toplam 109 yurt içi bildirisi vardır.

Yayın sorumlulukları: 1988-2011 yılları arasında kitap, kongre/sempozyum bilim çalışmaları, dergi özel sayısı gibi dokuz yayının yayın sorumluluğunu üstlenmiştir.

Dergi Yayın Yönetmenliği (Editörlük): 2000 yılında, uluslararası dizinlerde taranan Anadolu Psikiyatri Dergisi'ni (Anatolian Journal of Psychiatry) çıkarmaya başlamış ve bu zamana kadar yayın yönetmenliğini yapmış olup halen bu görevi sürdürmektedir. Anadolu Psikiyatri Dergisi'nin tarandığı dizinler Science Citation Index-Expanded (SCI-E) (SciSearch), PsycINFO, Index Copernicus, EMBASE, Scopus, Thomson Master List, Journal Citation Reports (JCR), CIRRIE Database of International Rehabilitation, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini'dir.

Kitapları

1.  Doğan O, Doğan S. Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi                      Yayınları No.53, Sivas, C.Ü. Tıp Fakültesi Basımevi, 1992.

2.  Doğan O, Doğan S. Toplumu Tanıma ve İletişim (Sağlık Meslek Liseleri Ders Kitabı). Ankara,                      Somgür Yayıncılık, 1994… 2004. (Önceki baskılarında adı Kişilerarası İlişkiler)

3.  Doğan O, Gülmez H, Ketenoğlu C, Kılıçkap Z, Özbek H, Akyüz G, Kaya B, Önder Z, Özkürkçügil                A. Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisi. Sivas, Dilek Matbaası, 1995.

  4.  Doğan O. Davranış Bilimleri. Sivas, Dilek Matbaası, 1995.

                Tıp Fakülteleri için Davranış Bilimleri Ders Kitabı. Genişletilmiş ikinci baskı, Sivas,                                                    Önder Matbaası, 1999.

5.  Doğan O, Akyüz G, Kaya B, Önder Z, Özkürkçügil A. Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisi-II.                     Sivas, Dilek Matbaası, 1996.

6. Doğan O. Pratisyen Hekim El Kitabı. İstanbul, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., 1999.

7. Doğan O. Sağlık Bilimleri Alanında Davranış Bilimleri. Sivas, Önder Matbaası, 1999.

8. Doğan O. Şizofrenik Bozukluklar El Kitabı. Sivas, Dilek Matbaası, 2001.

Şizofrenik Bozukluklar El Kitabı. Gözden geçirilmiş ikinci baskı, Sivas, Esform                                            Ofset, 2007.

9. Doğan O. Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Ankara, Feryal Matbaacılık, 2002.

10.   Doğan O. Spor Psikolojisi. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2004.

Spor Psikolojisi. Adana, Nobel Tıp Yayınları, 2005.

11.   Doğan O. Psikiyatrik Epidemiyoloji. Sivas, Esform Ofset, 2011.

Kitap bölümleri

1. Doğan O. Konversiyon bozukluğu. E Köroğlu, C Güleç (Eds.), Psikiyatri Temel Kitabı, ikinci baskı, Ankara, HYB Basım Yayın, 2007, s.377-385.

2. Doğan O. Psikiyatrik epidemiyoloji. E Işık (Ed.), Psikiyatri, İstanbul, 2008, s.51-60.

Kitap bölümü çevirileri

1.  Hettema JM, Kornstein SG. Trazodon. Comprehensive Textbook of Psychiatry, sekizinci baskı, cilt 3, Ankara, Güneş Kitabevi, 2007, s.2949-2956.

2. Nelson JC. Trisiklikler ve tetrasiklikler. Comprehensive Textbook of Psychiatry, sekizinci baskı, cilt 3, Ankara, Güneş Kitabevi, 2007, s.2956-2967.

3. Malaspina D, Corcoran CM, Schobel S, Hamilton SP. Psikiyatrik Bozuklukların Epidemiyolojik Yönleri (Baskıda).

Aldığı ödüller

1. David Caul Memorial Award: Frequency of dissociative disorder in the general population in Turkey. International Society for the Study of Dissociation, 1999.

2. Poster İkincilik Ödülü: Psikiyatri polikliniğine başvuran evli kadın hastalarda aile içi şiddet, evlilik sorunları, başvuru yakınması ve psikiyatrik tanı. 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2001.

3. Bağımlılık Dergisi 2003 En İyi Makale Ödülü: Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim gençliği arasında esrar kullanım yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi 2003; 4:15-19.

4.  Poster Üçüncülük Ödülü: Majör depresyonu olan ve olmayan kadın intihar girişimi olgularında anksiyete ve dissosiyasyon düzeyleri ile çocukluk çağında kötüye kullanılma ve ihmal öyküsü. 8. Gazi Psikiyatri Günleri, 2004.

5. Poster İkincilik Ödülü: Sivas il merkezinde konversiyon bozukluğunun özellikleri. 9. Gazi Psikiyatri Günleri, 2005.

6. Poster Birincilik Ödülü: Yaşlılarda anksiyete bozukluklarının dağılımı. 10. Gazi Psikiyatri Günleri, 2006.

TOPLUMSAL KATKILARI

Meslek yaşamının başından bu yana topluma ve çeşitli toplum kesimlerine yönelik bilgilendirme ve eğitim etkinliklerinde bulunmuştur. Bunlar konferans, panel, söyleşi, radyo-televizyon programları olarak ve yazılı basında gerçekleştirilmiştir.

Profesyoneller: Pratisyen hekimlere, psikiyatri asistanları ve uzmanlarına, emniyet görevlilerine eğitim.

Değişik toplum kesimleri: Yetiştirme yurdunda kalan gençler, lise ve üniversite öğrencileri, kadınlar, yaşlılar, engelliler, hasta yakınları.

Televizyon: Televizyon kanallarında konuk olduğu çeşitli programların dışında, 2009-2011 yılları arasında uydudan yayın yapan TV 58'de, haftada bir saat olmak üzere iki dönem "Ruh Sağlımız" adlı programı yapmıştır.

Dergi: Eğriköprü Dergisi'nde (Sivas) topluma yönelik yazılar yazmaktadır.

Paylaş


© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.